Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Egon Veermäe: „Keskendume esialgu piiriülestele tehingutele“

Egon Veermäe: „Keskendume esialgu piiriülestele tehingutele“

Rubriik: EML

Tänasel PriceWaterhouseCoopers`i maksukonverentsil rääkis Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe, et hetkel on siirdehindade osas Maksu- ja Tolliameti prioriteediks piiriülesed tehingud, Eesti siseseid tehinguid seni kontrollitud ei ole.

Samas tegeletakse selle temaatikaga suhteliselt vähe ning mingit lõplikku praktikat tegelikult välja kujunenud ei ole, sest kaasuseid, mis on algatatud, ei ole veel lõppenud. Samuti ei ole maksuamet seni veel pööranud suuremat tähelepanu alates 01.01.2007 kehtiva TuMS § 50 lg 4 redaktsiooni rakendamisele. Probleem on selles, et 2007. a osas ei ole veel majandusaasta aruandeid esitatud ning algandmeid seega ei ole piisavalt.

Sellega hakkab maksuhaldur veel tegelema.Üheks võimalikuks riskiks, mis võib maksuhalduri tähelepanu tõmmata siirdehindade rakendamise osas on ettevõtja pikaajaline kahjumis või väikeses kasumis olek - sellisel juhul on võimalik, et ettevõtja on jaotanud varjatult kasumit.Tänase päeva seisuga on MTA alustanud 5 suurettevõtjate maksurevisjoni, mis on suunatud siirdehindade temaatikale. MTA kodulehel on avaldatud ka siirdehindasid puudutavad juhendmaterjalid: http://www.emta.ee/?id=4676