Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava

Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava

Rubriik: EML

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostas Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava „Made in Estonia“. Tegevuskava 2009-2011 kujutab endast tegevuste loetelu, mis on olulised välisinvesteeringute kaasamise ning nende mõju suurendamise osas ja Eesti ettevõtete ekspordisuutlikkuse tõstmisel.

Tegevuskava ühendab varasemates strateegiates ette nähtud ja ka juba rakendatavad tegevused, luues tervikliku pildi sellest, kuidas toimib Eesti ettevõtete rahvusvahelistumise riiklik toetamine. Lisaks seni plaanitud ja juba täna käigusolevate tegevuste koondamisele toob Tegevuskava välja ka rea uusi algatusi, mis vajavad elluviimist järgmise kolme aasta jooksul. Tegevuskava keskendub seega järgmistele tegevustele:

  • Välisinvesteeringute kaasamise ning nende mõju suurendamise osas kes­kenduvad tegevused konkurentsi­või­me­lise investeerimiskeskkonna ja transpordi­ühenduste arendamisele, investeeringute toetuspaketi väljatöötamisele, maine­kujundusele ning aktiivsele investorite järelteenindusele.
  • Ekspordi osas aitavad tegevused ettevõtetel saada piisavalt ekspordiga alustamiseks vajalikku teavet ning oman­dada oskusi välisturgudele sisenemiseks, saada osa välisturgudel pakutavatest tugi­teenustest ning tõstavad Eesti välis­poliitika seotust meie ettevõtete ekspordivõimekusega.

Tegevuskavas analüüsitakse muuhulgas näiteks võimalusi kuidas läbi maksumeetmete kujundamise motiveerida Eestisse asuma välismaiseid väikeettevõtjaid ning jõukaid üksikisikuid. Näiteks kehtestatakse Eesti residendist investorile väärtpaberite 0%-line tulumaksumäär. Tegevus toimub läbi tulumaksuseaduse muutmise. Koos jõukate väikeettevõtjate ja üksikisikutega tuleks Eestisse ka palju kvaliteetseid majandusalaseid kontakte, oskusteavet ning kapitali. Eesti residentideks jäävad ka jõukamad Eesti kodanikud. Tutvu tegevuskavaga siit. Loe ka Äripäev Online`ist: Lemmi Kann. „Majandusministeerium tahab muuta tulumaksuseadust“: http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=01b07e73-9b9d-46a9-bb5a-beada4a41123 Mitmes osas kattuvad MKM ettepanekud Eesti Maksumaksjate Liidu poolt erakondadele maksupoliitika küsimustes tehtud ettepanekutega. Tutvu EML ettepanekutega siit.