Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Eesti ühinguõiguse revisjon

Eesti ühinguõiguse revisjon

Rubriik: EML

Justiitsministeeriumis on juba pikemat aega juureldud Eesti ühinguõiguse revideerimise vajalikkuse üle. Seni on asjatundjate hinnang olnud, et päris uut hingamist see õigusvaldkond ei vaja, aga paha ei teeks mõningate seaduste kõpitsemine. Ministeeriumi kodulehel avaldatud analüüs on ligi 900 lk pikk, kodulehel on avaldatud ka hulgaliselt huvirühmade arvamusi.

Vt ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsiooni siit: https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/oiguspoliitika/kodifitseerimine-ja-oigusloome-arendamine/uhinguoiguse-revisjonHuvirühmade arvamusi vt siit: https://www.just.ee/et/uhinguoiguse-revisjoni-huviruhmade-arvamused