Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Eesti Töötukassa augustikuu statistika

Eesti Töötukassa augustikuu statistika

Rubriik: Muud

Eesti Töötukassa teavitab oma pressiteates, et 2008. aasta augustis maksis töötukassa töötuskindlustushüvitisi, kollektiivse koondamise hüvitisi ja tööandjamaksejõuetuse hüvitisi kokku 27 miljonit krooni (koos hüvitistelt tasutud sotsiaalmaksuga 31,7 miljonit krooni). Valdava osa väljamakstud hüvitiste summast moodustasid töötuskindlustushüvitis (21,1 miljonit krooni). Suuruselt järgmine oli kollektiivse koondamise hüvitised (4 miljonit krooni). Maksejõuetuse hüvitisi maksti välja 1,8 miljonit krooni.

Võrreldes eelmise aasta esimese kaheksa kuuga on sel aastal kõige rohkem kasvanud kollektiivse koondamise hüvitise väljamaksed (3,3 korda): kui 2007. aasta jaanuari-augustis kulus kollektiivse koondamise hüvitiste maksmiseks 13,9 miljonit krooni, siis sel aastal 45,4 miljonit krooni. Töötuskindlustushüvitiste väljamaksmiseks kulus samal ajal veidi üle kahe korra enam vahendeid kui eelmise aasta esimesel kaheksal kuul: vastavalt 121,7 miljonit ja 54,8 miljonit krooni. Maksejõuetuse hüvitiste väljamaksed kasvasid selle aasta esimesel kaheksal kuul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,1 miljonilt 34,2 miljonile ehk ligi kaks korda. Uusi töötuskindlustushüvitise saajaid (ehk inimesed, kelle augustis esitatud avalduse töötukassa rahuldas) lisandus augustis 1 123 ning esimesel sajal töötusepäeval hakkasid nad hüvitist saama keskmiselt 4 370 krooni kuus. Kokku lisandus esimesel kaheksal kuul 7 781 uut töötuskindlustushüvitise saajat, mis on kaks korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kollektiivse koondamise hüvitisi määrati augustis 245 inimesele ning kaheksa kuu jooksul kokku 3 391 inimesele. Võrreldes eelmise aasta esimese kaheksa kuuga, kui kollektiivse koondamise hüvitis määrati 1 539 inimesele, on sel aastal määramisi veidi üle kahe korra rohkem. Keskmine hüvitise suurus tõusis samal ajal 10 900 kroonilt 13 307 kroonile ehk ligi veerandi võrra. Augustis määras töötukassa suurimale arvule inimestele kollektiivse koondamise hüvitist Raplas paberitootmisega tegeleva Smead Eestis AS-s toimunud kollektiivse koondamise tõttu. Selle juhtumi raames määrati hüvitis 45 koondatavale töötajale kogusummas 0,7 miljonit krooni. Esimese kaheksa kuu jooksul kokku on ligi pooled kollektiivselt koondatutest olnud hõivatud tekstiili- ja rõivatööstuses ning kümnendik veonduse, laonduse ja side valdkonnas. Tööandja maksejõuetuse hüvitist määras töötukassa 2008. aasta augustis 102 inimesele ning esimesel kaheksal kuul kokku 1 129 inimesele. Võrreldes eelmise aasta esimese kaheksa kuuga kasvas maksejõuetuse hüvitise saajate arv kolmandiku võrra ning keskmine hüvitis 40% (20 287 kroonilt 28 315 kroonile). Augustis määras töötukassa suurimale arvule inimestele maksejõuetuse hüvitist Tallinnas tegutsenud ehitussektori ettevõtte OÜ Sisekliima pankroti tõttu. Selle pankrotijuhtumi raames määrati saamata jäänud töötasu ja puhkuse hüvitist 55 inimesele kogusummas 1,9 miljonit krooni. Kaheksa kuu kokkuvõttes on enim maksejõuetushüvitist saanud ettevõtteid puidu- ja mööblitööstusest ning ehitussektorist.