Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Eesti teatrid tervitavad Riigikohtu otsust

Eesti teatrid tervitavad Riigikohtu otsust

Rubriik: Muud

Eesti Etendusasutuste Liit (EETEAL) tunnustas oma 16. oktoobril toimunud korralisel koosolekul Riigikohtu otsust, mis loob kõigile etendusasutustele võrdsed tingimused Eesti kultuuriruumis tegutsemiseks.

Eesti Etendusasutuste Liidu korralisel koosolekul Viljandis oli arutusel Riigikohtu otsus 26. septembrist k.a, mis sätestab 5% piletite käibemaksu kõigile etendusasutustele olenemata omandivormist ja riigi, omavalitsuste või Kultuurkapitali toetuse määrast. EETEAL on seisukohal, et maksusoodustus etenduskunstidele aitab süvendada Eesti inimeste kultuuritarbimise harjumust.

"Oluline tahk tänases üha tehniliseks ja eralduvaks muutuvas ühiskonnas on kontakt publikuga elava esituse läbi," ütles EETEAL juhatuse esimees Indrek Saar. Euroopa Etenduskunstide Tööandjate Liitude Liiga (PEARLE*) liikmena tugineb EETEAL erinevate Euroopa riikide kogemusele, kus maksusoodustus kultuuriüritustele on pea kõigis riikides kehtestatud ning selle positiivne mõju kultuuritarbimisele ja kultuuri kättesaadavuse suurendamisele praktikas toimiv. Eesti Etendusaustuste Liit peab vajalikuks Etendusasutuse Seaduse teksti ülevaatamist ja täpsustamist, et muuta etendusasutuse mõiste üheselt arusaadavaks ning vältida seaduse mõtte moonutamist maksusoodustuse saamise nimel ja sellest tulenevaid võimalikke arusaamatusi ürituse korraldajate, külastajate aga ka riigi jaoks. EETEAL tuletab meelde ka eesti Maksumaksjate Liidu seisukohta kahe aasta tagusest samateemalisest arutelust: "Samuti tuleb arvestada sellega, et maksusoodustus on seaduses sätestatud tähtajatult ning annab seega maksumaksjatele suurema kindluse kui toetuse jagamine, mis toimub iga-aastase eelarve alusel ja sõltub pidevalt otsustajate suvast.

Välistades maksusoodustused ning pidades ainsaks aktsepteeritavaks lahenduseks otsetoetusi, võime me avada tee bürokraatia ja korruptsiooni vohamisele." EETEAL esindab 16 professionaalset Eesti teatrit ja teatriorganisatsiooni. Loe Eesti Etendusasutuste Liidu pressiteadet: http://www.teater.ee/index.html?action=uudis&id=2036 Loe ka: „EML: Riigikohus tunnistas teatripiletite käibemaksumäära puudutava sätte kehtetuks“ Loe EML seisukohti siit.