Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Eesti seisukohad finantstehingute maksu ühise süsteemi kohta

Eesti seisukohad finantstehingute maksu ühise süsteemi kohta

Rubriik: EML

Rahandusministeerium esitas 16.11.2011. a Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepaneku: Nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7 (KOM(2011) 594 lõplik) kohta.

Ministeeriumi poolt valitsusele edastatud projektis tehakse ettepanek põhimõtteliselt toetada Komisjoni ettepaneku järgmisi eesmärke:

  • tagada liikmesriikide fiskaalne jätkusuutlikus;
  • suurendada Euroopa Liidu (EL) finantssüsteemi stabiilsust;
  • vältida konkurentsimoonutusi erinevate majandussektorite vahel.

Muus osas tehakse ettepanek Eesti esindajatel Euroopa Liidu Nõukogu erinevatel tasanditel väljendada järgmisi seisukohti:

  • tuleks täiendavalt analüüsida ning hinnata mõjusid ja riske;
  • kaaluda tuleks FTT kohaldumisala piiramist selliste väärtpaberitehingutega, mis on kõige riskantsema iseloomuga ja on seega kõige suuremaks ohuks finantsstabiilsusele (eelkõige tuletisinstrumentidega tehtavad tehingud);
  • FTT kohaldumisalast tuleb välistada tehingud investeerimistoodetega, mis on suunatud pikaajalisele säästmisele ja rahvastiku vananemisest tulenevate demograafiliste riskide maandamiseks (eelkõige pensionifondide osakud ja muul kujul loodud kohustuslikud sotsiaalkindlustusskeemid);
  • konkurentsimoonutuste vältimiseks ja regulatiivset arbitraaži mitte-soodustamiseks liikmesriikide vahel on oluline, et FTT kehtestataks kõigis EL 27-nes liikmesriigis ning seada eesmärgiks selle rakendamine ka globaalsel tasandil (vähemalt kõigis G20 riikides);
  • FTT võimaliku kehtestamise korral tuleb arvestada ka Euroopa Komisjoni poolt algatatud muude õiguslike initsiatiividega (eelkõige uued kapitali- ja likviidsusnõuded pankadele ning võimalikud ettepanekud kriisihaldusfondide loomiseks), mis juba suurendavad finantssektori halduskoormust ja võivad kokkuvõttes tõsta ka finantsteenuste hindu tarbijatele.

Tutvu Eesti seisukohtadega siit.Tutvu Eesti seisukohtade kohta koostatud seletuskirjaga siit.Uuri lähemalt finantsteenuste maksustamise kohta EML ja EK maksukonverentsi materjalidest siit.