Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Eesti peab tulumaksuvaidluses valmistuma Euroopa Kohtusse minekuks

Eesti peab tulumaksuvaidluses valmistuma Euroopa Kohtusse minekuks

Rubriik: EML

Valitsus avalikustas ja kiitis 13. detsembril heaks olulise ja kauaoodatud tulumaksueelnõu, millega muudetakse juriidiliste isikute kasumi maksustamise korda.

Eelnõu peaks kõrvaldama väidetavad vastuolud Euroopa Liidu direktiiviga, mille osas anti Eestile üleminekuperiood 2008. aasta lõpuni. Samas märgitakse eelnõu seletuskirjas, et Euroopa Kohtu uuema praktika kohaselt vastuolu Euroopa õigusega ei eksisteerigi. Eesti Maksumaksjate Liit (EML) tunnustab Rahandusministeeriumi tööd eelnõu ettevalmistamisel ning loodab, et ka Euroopa institutsioonid jagavad seletuskirjas toodud tõlgendust. EML loodab, et meie poliitikud ja ametnikud on andnud ja annavad ka edaspidi endast parima, et selgitada meie tulumaksusüsteemi eripära arvestavat direktiivi tõlgendust kolleegidele teistes liikmesriikides ja ühenduse institutsioonides. Samas ei ole EML arvates siiski ka põhjust silmipimestavaks optimismiks. Eesti peab igal juhul valmistuma võimalikuks negatiivseks lahenduseks Euroopa Kohtus, millele võivad järgneda tulumaksu tagasimaksed. Isegi kui Euroopa Komisjon ja teised liikmesriigid ei näe meie seaduses vastuolu direktiiviga, saab kohtuvaidluse algatada mistahes Eesti ettevõtja. EML arvates on kohatu esineda halvustavate hinnangutega nende suhtes, kes juhivad tähelepanu võimalikele riskidele ja manitsevad ettevaatusele. Ei ole sugugi kindel, et Eesti tulumaksusüsteemi eripära tahetakse Euroopas rohkem mõista kui näiteks meie rikkalikke moosikeetmise traditsioone, mida püüti ebaõnnestunult esitada ühe argumendina suhkrutrahvi vastu. Samuti ei oleks eriti mõistlik jääda lootma sellele, et patriootlikult meelestatud ettevõtjad loobuksid tulumaksu tagasiküsimisest juhul kui Eesti peaks kohtuvaidluse kaotama. EML arvates on eelnõu praegu veidi vastuoluline, sest ühest küljest eitatakse vastuolu Euroopa õigusega, teisest küljest jällegi peetakse vajalikuks tulumaksuseadust muuta. Juhul kui Eesti on tõepoolest veendunud, et vastuolu direktiiviga puudub, oleks aus see otse välja öelda. Tervikuna hindab EML eelnõu siiski vajalikuks, sest see sisaldab mitmeid positiivseid muudatusi, mis vähendavad ettevõtjate halduskoormust ning soodustavad Eestisse ja Eesti kaudu investeerimist. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. Lisateave:EML tegevjuht Õnneli Varend, tel 626 4190