Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Eesti maksureeglid taas Komisjoni kriitika all

Eesti maksureeglid taas Komisjoni kriitika all

Rubriik: Äripäev

Kaisa Tahlfeld kirjutab Äripäev Online`is, et AS PricewaterhouseCoopersi maksukonsultant Iren Koplimetsa sõnul on Eesti maksureeglis taas Komisjoni kriitika all.

Vaevalt kuu aega tagasi lõpetas Komisjon Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse seoses välismaiste pensionifondide diskrimineerimisega, kui 16. oktoobril 2008 teavitati avalikkust uuest rikkumismenetlusest Eesti vastu (Komisjoni pressiteade IP/08/1532). Rikkumismenetluse eesmärgiks on tagada ühenduse õiguse üldine ning ühetaoline kohaldamine liikmesriikides. Tegemist on teise astmesse jõudnud kolmeastmelise menetlusega, kus Eestil on vastamiseks aega 2 kuud. Juhul, kui osapooli rahuldava tulemuseni ei jõuta, võib Komisjon suunata asja Euroopa Kohtusse. Seekord on probleemiks mitteresidendist pensionäridele Eestist makstava pensioni maksustamine. Nimelt on Eesti residentidest pensionäridel õigus igal kalendriaastal tulust maha arvata kuni 63 000 krooni (27 000 krooni tulumaksuvaba miinimum, millele lisandub 36 000 krooni täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral). Sarnast mahaarvamist võimaldatakse teise Euroopa Liidu liikmesriigi residentidele vaid juhul, kui nende maksustatavast tulust vähemalt 75% on saadud Eestist. Mitteresidendist pensionäril, kelle Eestist saadud tulu moodustab alla 75% tema kogutulust, mahaarvamise õigust ei ole. Euroopa Kohus on praktikas korduvalt kinnitanud, et kui objektiivselt sarnases olukorras olevat residendist ja mitteresidendist isikut maksustatakse erinevalt, võib see tuua kaasa kaudse diskrimineerimise, mis on vastuolus Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud isikute vaba liikumise põhimõttega. Loe täpsemalt: http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=a66ce986-a395-4a29-bc4d-605629bbe7ce Loe ka: „Euroopa Komisjon nõuab Eestilt mitteresidentidele makstavate pensionide diskrimineeriva maksustamise muutmist“