Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Eesti Maksumaksjate Liidu ettepanekud erakondadele maksupoliitika küsimustes

Eesti Maksumaksjate Liidu ettepanekud erakondadele maksupoliitika küsimustes

Rubriik: EML

Täna esitas Eesti Maksumaksjate Liit valimistel osalevatele erakondadele ettepanekud maksupoliitika kujundamiseks. Ettepanekud toetuvad EML maksuplatvormis väljendatud põhimõtetele ning hõlmavad maksukorraldust, tulumaksu, käibemaksu ning ka sotsiaalmaksuga maksustamist.

Eesti maksusüsteem peab säilitama oma lihtsuse, kuid peab samas olema paindlik, toetama Eesti majanduse konkurentsivõimet ja soodustama tööhõivet, vastama tegeliku elu vajadustele ning olema kooskõlas maksuõiguse üldpõhimõtetega. “Lihtsa ja väheste eranditega” maksusüsteemi loosung ei tohi olla ettekääne topeltmaksustamise, formalistlike tõlgenduste või põhjendamatute piirangute õigustamiseks. EML taotleb, et valitsuses heaks kiidetud maksukorralduse seaduse muudatused, millega kavandatakse maksuhalduri siduvate eelotsuste sisseviimist, võetakse vastu veel selle Riigikogu koosseisu poolt ja et need muudatused rakenduksid juba 2007. aasta suvel.Maksuseaduste rikkumiste eest määratavad karistused peavad olema vastavuses õigusrikkumise raskusega. EML on vastu sellele, et sätestada juriidilisele isikule üldiselt väärteotrahvi ülemmääraks 500 000 krooni. Samuti on EML kategooriliselt selle vastu, et sätestada karistusseadustikus maksude tagastusnõude suurendamine raskemaks kuriteoks kui maksude tasumisest kõrvalehoidumine. Tulumaksu osas on EML seisukohal, et kiiresti on vaja võtta vastu seisukoht Eesti tulumaksusüsteemi tuleviku kohta pärast 2008. aastat. EML leiab, et investeeringute maksusoodustused tuleb maksimaalses ulatuses säilitada ning sellega seoses tuleb adekvaatselt analüüsida olemasolevaid valikuvariante. Maksusüsteem peab soodustama säästmist ja investeerimist. EML peab õigeks tulumaksuseaduse muudatusi, mis vabastaksid füüsilise isiku reinvesteeritud tulu tulumaksust. Käibemaksu osas on EML seisukohal, et Eesti peab rohkem kasutama EL direktiivis pakutavaid võimalusi ettevõtluskeskkonna parandamiseks ja käibemaksuarvestuse lihtsustamiseks. Riigikogu menetluses on seaduseelnõu, millega muudetakse kauba impordil käibemaksu tasumise korda ettevõtjatele soodsamaks. EML on seisukohal, et see eelnõu tuleks veel selle Riigikogu koosseisu poolt vastu võtta.Samuti peaks Riigikogu kiiresti lahendama juba üle aasta kestnud vaidluse teatri- ja kontserdipiletite käibemaksumäära küsimuses.Käibemaksuseaduse sätted uusehitiste, kruntide ja renoveeritud ehitiste maksustamise kohta on puudulikud, mis on tekitanud praktikas suuri vaidlusi. EML ei toeta sotsiaalmaksu alammäära järsku tõstmist ning peab õigeks sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamist ka töötajatele. Maksusüsteem peab senisest enam soodustama uute (sh osalise tööajaga) töökohtade loomist ning tegevust alustavaid ettevõtjaid. Maksumaksjate liit kutsub valimistel osalevaid erakondi maksupoliitilisele debatile. Debatt toimub 14. veebruaril Rahvusraamatukogus, kus maksumaksjate liit kuulutab välja 2006. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase. Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitleid annab EML välja 1999. a alates.Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme. Vaata EML ettepanekuid SIIT.Täiendav informatsioon:Õnneli Varend TegevjuhtEesti Maksumaksjate LiitAhtri 6A, Tallinn 10151Telefon: 626 4190E-mail: onneli@maksumaksjad.eeWeb: www.maksumaksjad.ee