Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Eesti ja USA sõlmisid maksuteabe vahetamise kokkuleppe

Eesti ja USA sõlmisid maksuteabe vahetamise kokkuleppe

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ning USA suursaadik Eestis Jeffrey D. Levine allkirjastasid täna teabevahetuse kokkuleppe, mille eesmärk on tõsta välismaiste pangakontode omanike maksukuulekust.

Leppe tulemusena väheneb Eesti ja USA maksuresidentide võimalus maksude tasumisest kõrvale hoida ning Eesti finantsasutused saavad vajaliku kindluse turul tegutsemiseks. Kokkuleppe alus on USA maksukuulekuse seadus (inglise keeles Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), mille eesmärk on koguda teavet USA maksukohustuslaste kohta ja takistada maksude tasumisest kõrvale hoidumist. USA sõlmib teiste riikidega kahepoolsed kokkulepped, mille alusel hakkavad maksuhaldurid kord aastas vahetama teavet maksukohustuslaste kontode kohta teise jurisdiktsiooni all olevates finantsasutustes. Kokkuleppe sõlminud riikide finantsasutused loetakse seaduse nõudeid täitvateks. Leppe sõlmimata jätnud riikide finantsasutusele võivad Ameerika Ühendriigid rakendada USA päritolu maksetelt 30 protsendi kinnipidamist. Teabevahetuse eest hakkab Eestis vastutama eelkõige maksu- ja tolliamet, tuginedes 1998. aastal sõlmitud Eesti ja USA topeltmaksustamise vältimise lepingule. Kokkuleppe sõlmimist kavandavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, ka Eesti finantssektorile olulised Läti, Leedu ja Rootsi. Kokkuleppe on juba sõlminud näiteks Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik. Majandusliku Koostöö ja Arengu organisatsioon (OECD) avalikustas hiljuti FATCA-l tugineva automaatse teabevahetuse standardi, millel põhinevat regulatsiooni kavandab ka Euroopa Liit. Rahandusministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/eesti-ja-usa-solmisid-maksuteabe-vahetamise-kokkuleppe/