Eesti ja Bahrein sõlmivad maksulepingu

Eesti ja Bahrein sõlmivad maksulepingu

Rubriik: EML

Valitsus kiitis 09.12.2010 toimunud istungil heaks Eesti Vabariigi valitsuse ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu.

Vabariigi Valitsuse korraldusega kiidetakse heaks Eesti Vabariigi ja Bahreini Kuningriigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping, millele kirjutab alla välisminister. Topeltmaksustamise vältimise lepinguid sõlmitakse eelkõige maksutulu jagamiseks kahe riigi vahel ja selleks, et kodanikud ei peaks maksma sama tulu pealt makse kahes riigis. Leping jagab eri tululiikide (palgatulu, ärikasum, kinnisvaratulu, intressitulu, dividenditulu jne) maksustamisõiguse kas selle riigi kasuks, kus isik on resident (residendiriik), või selle riigi kasuks, kus asub tuluallikas (tuluallikariik), või nende mõlema vahel – osa tulu ühele, osa teisele riigile. Eesti on sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu üle 40 riigiga (viimati jõustusid Serbia ja Lõuna Korea leping). Lepingute koostamisel võetakse aluseks OECD mudelleping, mida muudetakse konkreetsete riikide maksusüsteemi arvestades. Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Pärast allakirjutamist tuleb leping Riigikogus ratifitseerida. Lepingu kohaselt jõustub leping selle jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetamise kohta edastatava hilisema teate kuupäevast ja selle sätteid rakendatakse alates selle jõustumisele järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist või teatavatel juhtudel hiljem algavast majandusaastast.Valitsuse istungi päevakorrast (p 18): http://www.valitsus.ee/brf/index.php?id=298612&tpl=1006Vt ka täielikku loetelu Eesti maksulepingutest: http://www.fin.ee/maksundus?id=81502