Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Eelnõu: töötuskindlustusmakse määrad langevad

Eelnõu: töötuskindlustusmakse määrad langevad

Rubriik: EML

Eelnõude infosüsteemi (vt siit) on kooskõlastamiseks välja pandud Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu, milles kavandatakse töötuskindlustusmakse määrade langetamist 2% ja 1% peale vastavalt töötajate ja tööandjate maksete osas (vt siit).

Eesti Maksumaksjate Liit tervitab maksemäärade langetamise ettepanekut ning loodab, et valitsusel jätkub ka julgust maksemäärasid vastavalt ettepanekule langetada.Ettepaneku maksemäärade langetamiseks alates 01.01.2012 tegi Töötukassa Nõukogu (vt siit).Määruse seletuskirjas (vt siit) selgitatakse, et 2009. aastal kehtestas Vabariigi Valitsus töötukassa nõukogu ettepanekul 2010. aastaks kindlustatu töötuskindlustusmakse määraks 2,8% ja tööandja töötuskindlustusmakse määraks 1,4% „Töötuskindlustuse seaduse” §-s 40 nimetatud summadelt. 2011. aastal säilitati 2010. aastal kehtinud töötuskindlustusmakse määrad.Eelnõuga langetatakse 2012. aastaks 2011. aastal kehtivaid töötuskindlustusmakse määrasid.Rahandusministeeriumi 2011. aasta suvise majandusprognoosi põhistsenaariumi kohaselt prognoositakse 2012. aastaks majanduskasvu taandumist 3,0%-ni. Töötuse määr 2011. aasta teises pooles jätkuvalt langes, kuid 2012. aasta esimeses pooles kasvab taas hüppeliselt. 2012. aasta keskmine töötuse määr kujuneb prognooside kohaselt siiski veidi madalamaks 2011. aasta töötuse määrast. 2012. aasta keskmiseks töötuse määraks prognoositakse 11,2%. Töötuskindlustusmakseid laekub prognoosi kohaselt 2012. aastal 149,5 miljonit eurot.Töötukassa oodatav netovarade väärtus on 2012. aasta lõpuks 396,5 miljonit eurot, millest I sihtfondis on 225,4 miljonit eurot, II sihtfondis 103,8 miljonit eurot ja reservkapitalis 43,5 miljonit eurot.Tutvu eelnõuga siit.Tutvu seletuskirjaga siit.Loe ettepanekut siit.