Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Eelnõu teeb kahjumist tulu

Eelnõu teeb kahjumist tulu

Rubriik: Äripäev

Andres Root, KPMG Balticsi partner, kirjutab Äripäevas, et hiljaaegu läbisid riigikogus esimese lugemise kaks tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on majandusüldsuses kutsunud seni esile üllatavalt tagasihoidlikku vastukaja.

Eelnõude üle võib diskuteerida tervest reast aspektidest vaadatuna. Kuna aga residendist äriühingute tulumaksuga maksustamise üks spetsiifiline põhimõte võib viia absurdsete tagajärgedeni ning kahtlemata hakkab mõjutama ettevõtete oste-müüke (äriühendusi), tunnen enesel moraalset kohustust mitte vaiki olla. Eelnõus tahetakse muuta TuMS § 54 lg 1 muu hulgas järgmiselt: residendist äriühingu maksustatavale kasumile lisatakse äriühingu likvideerimisel maksustamisperioodil makstud likvideerimisjaotiste summa osa, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Oletame, et ettevõttel A on tütarettevõte B aktsiakapitaliga 400 000. B on tegutsenud 5 aastat, teeninud korralikku kasumit, kuid dividende pole maksnud. Ega maksagi. Dividendide väljavõtmise ja neilt tulumaksu maksmise asemel otsustab emaettevõte tütre likvideerida, mille puhul praeguse regulatsiooni kohaselt saaks raha kätte maksuvabalt, kui saaja on residendist äriühing (teatud juhtudel on võimalik Eestis maksustamist vältida ka mitteresidentide puhul). Sisuliselt on dividendide maksmise ja likvideerimisjaotiste puhul tegu majanduslikus mõttes üsnagi sarnaste sammudega – raha liigutamisega tütrest emasse, ainult et praegu on maksutagajärjed erinevad. Järelikult… Seadust tuleb muuta? Paraku ei ole ettevõtete vahelised seosed staatilised, vaid ettevõtteid müüakse-ostetakse päris sageli. Oletame nüüd, et A otsustas müüa B äriühingule X. Ostuhind kujuneb teatavasti tulevastele rahavoogudele antud hinnangute alusel. X oli nõus B eest maksma 100 000 000 krooni ning A teenis maksuvabalt väga kopsaka kasumi. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3880/arv_kolumn_uus_388001.html Tutvu seadusemuudatusega: „Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE, „dividendi eelnõu“)“ Tutvu seadusemuudatusega: „Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE, „investeerimiskonto“)