Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Eelmise aasta tulusid on deklareerinud juba 80 000 inimest

Eelmise aasta tulusid on deklareerinud juba 80 000 inimest

Rubriik: MTA

Alates tänasest, 15. veebruarist saavad füüsilised isikud esitada tuludeklaratsioone e-maksuametis, eeltäidetud tuludeklaratsioonid tehti kättesaadavaks eile õhtul.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko Aava sõnul oodatakse sel aastal kokku umbes 620 000 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, millest amet loodab elektroonselt saada ca 87%. Kui kella üheksaks oli esitatud juba 46 891 elektroonilist deklaratsiooni, siis kell 13.00 oli vastav number 78 633. “Meie süsteemid on hästi vastu pidanud ja suuremaid häireid esinenud ei ole,” tõdes Aav. “Soovitame e-maksuametisse sisenemiseks kasutada Maksu- ja Tolliameti kodulehte ning ID-kaardi või mobiil-ID võimalusi, nii on tagatud turvalisem ühendus ja kiirem ligipääs deklareerimisele,” avaldas Aav. Samuti on võimalik e-maksuametisse siseneda Ühispanga, Hansapanga, Krediidipanga Sampo, Nordea, Parex ja SBM panga või Handelsbankeni Internetipanga kaudu. Autentimise lepingu olemasolul saab e-maksuametisse siseneda ka läbi Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje. Endiselt saab Maksu- ja Tolliameti piirkondlikust teenindusbüroost eeltäidetud deklaratsiooni ka välja trükkida ning paberkandjal esitada. E-maksuameti kaudu tuludeklaratsiooni esitanutele on Maksu- ja Tolliametil võimalik enammakstud tulumaksu tagastamisega alustada alates 22. veebruarist. Kui deklaratsioon ei vaja automaatse, esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, tagastatakse enammakstud tulumaks maksumaksja tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole 5 tööpäeva jooksul pärast deklaratsiooni esitamist. Paberdeklaratsiooni esitanud klientidele tagastatakse tulumaks hiljemalt 1. juuliks ning FIE-dele ja vara võõrandamisest kasu saanutele 1. oktoobriks 2008. Selleks, et Maksu- ja Tolliametil oleks võimalik tulumaks klientidele kiiresti tagastada on oluline, et eeltäidetud deklaratsioonil oleks olemas kõik andmed inimese tulude ja kulude kohta. Vastavalt seadusele pidid tööandjad, koolitusasutused, ametiühingud, kindlustusseltsid, jne esitama maksuhaldurile informatsiooni 2007. aastal füüsilistele isikutele tehtud väljamaksete või tehtud kulutuste kohta. Maksu- ja Tolliamet on kandnud need andmed maksumaksjate eeltäidetud tuludeklaratsioonidele. Kui maksumaksja täiendab või parandab andmeid oma tuludeklaratsioonil ise, siis palub Maksu- ja Tolliamet maksumaksjalt andmeid tõendavate dokumentide esitamist. Paberil dokumentide toomine, sisestamine ja kontrollimine võtab aega, mistõttu ei ole sellisel juhul võimalik tulumaksu kiiresti tagastada. Tööandjate, koolitusasutuste, jt asutuste poolt maksuhaldurile antavate andmete elektrooniline esitamine või parandamine on kliendile lihtsam, kiirem ja mugavam, kui paberil dokumentide toomine. Tulude deklareerimist puudutavat infot ja abi saab tööpäevadel kell 08.00 – 20.00 infotelefonile 1811 helistades, abivajajaid aitab ka telefoninumber 8800811, e-maks@emta.ee ja fyysisik@emta.ee. Lisainfot saab maksuhalduri koduleheküljelt www.emta.ee ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikest teenindusbüroodest. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23767&tpl=1026