Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

E-maksuamet suletakse aastavahetuse perioodiks

E-maksuamet suletakse aastavahetuse perioodiks

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliamet võtab 2009. aastast kasutusele uue arvestussüsteemi, mis pakub maksumaksjale maksukohustuste ja nende täitmise kohta senisest tunduvalt detailsemat infot ning muudab maksuarvestuse arusaadavamaks. Maksuhaldur palub klientidel arvestada MTA infosüsteemide seisakuga aastavahetusel.

Seoses arvestussüsteemi vahetusega on Maksu- ja Tolliameti infosüsteemid 24.12.2008 – 05.01.2009 suletud. Sellel perioodil ei ole võimalik maksuinfot näha ega töödelda. Samas saab teha ülekandeid MTA pangakontodele. MTA peadirektori asetäitja Dmitri Jegorovi sõnul on andmete ülekandmine vanast süsteemist uude väga töömahukas protsess, mis tingib ka infosüsteemide klientidele sulgemise. „Loodame klientidelt mõistvat suhtumist ja palume maksude deklareerimisel muudatustega juba ette arvestada,” rääkis Jegorov. Maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste uue arvestussüsteemi leiab maksumaksja uuel aastal e-maksuameti/e-tolli rubriigis „Nõuded ja kohustused”. „Uus maksutulude arvestussüsteem teeb maksude tasumise kliendile hõlpsamaks, kuna mitme ülekande asemel tuleb uuest aastast teha üks. Samuti on klientidel e-maksuameti kaudu detailsem ja ülevaatlikum ligipääs nende maksukohustusi puudutavale infole,” selgitas Jegorov. MTA kannab vanast arvestussüsteemist uude süsteemi üle 2006. – 2008. aasta maksukohustuste ja nende täitmise andmed. Seega on uue süsteemi algsaldoks isiku maksuseadusest tulenevate rahaliste nõuete ja kohustuste seis 31. jaanuaril 2006. aastal. Isiku kontokaardi andmed alates 1. veebruarist 2006 kuni 2008. aasta lõpuni kantakse uude süsteemi üle maksukohustuse tekkimise kuupäeva seisuga. Uues arvestussüsteemis kajastatakse alates 01.05.2006 Complexis esitatud tollideklaratsioonide alusel määratud maksusummade ja alates 2007. aasta aktsiisideklaratsioonide alusel määratud maksusummade kanded. Uues süsteemis kajastatakse 2006. – 2008. aastal deklareeritud maksusummade viimane seis, see tähendab, et maksusummade muutmise kandeid eraldi välja ei tooda. 2005. aasta ja varasemate perioodide kontokaartide andmeid peab isik edaspidi vajadusel tellima Maksu- ja Tolliametist, esitades vastava avalduse kas teenindusbüroole või elektroonselt e-maksuameti/e-tolli rubriigis „Teated MTA-le”. Maksudeklaratsioonide osas e-maksuametis/e-tollis muudatusi ei ole, isik saab muuta 2008. aasta maksudeklaratsioone ja vaadata kõigi varasemate perioodide maksudeklaratsioone. Erakliente puudutavad muudatused vähemal määral, tuludeklaratsioonide esitamine ei muutu. Lisainformatsiooni on võimalik leida MTA kodulehelt internetis www.emta.ee, e-maksuameti infotelefonilt 8800815 või e-posti aadressilt e-maks@emta.ee.