Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Dividendide palgana tõlgendamiseks on vajalik juhend

Dividendide palgana tõlgendamiseks on vajalik juhend

Rubriik: ETV24

ETV24 uudistes kirjutab Oliver kahju, et Eesti maksumaksjate liidu hinnangul on dividendi palgatuluna maksustamiseks alus olemas, kuid maksuamet peaks koostama juhendi vastavate tulude maksustamise põhimõtetest.

Maksumaksjate liidu juhatuse esimees Ivo Raudjärv ütles ETV24-le, et juhendmaterjali kehtestamise kohustus tuleneb maksukorralduse seadusest. “Kui maksumaksjatele on antud selge signaal, milliste tingimuste täitmisel võib tekkida oht, et majanduslikus mõttes ei ole kas siis osaliselt või täielikult tegemist enam passiivse kapitalituluga, vaid aktiivse palgatuluga, siis oskaks maksumaksjad sellega arvestada,” seletas Raudjärv. Ta lisas, et kui dividendid lugeda osaliselt palgaks, siis eeldab see kindlate majanduslike meetodite rakendamist, mille alusel saaks ka maksumaksja ise võimaliku maksukohustuse välja arvutada. “Näiteks siirdehindade maksustamiseks on sellised meetodid rahandusministri määrusega kehtestatud ja ka seal tekib küsimus, kas tegemist on õiglase tehinguga või varjatud kasumieraldisega. Praegusel juhul aga jääb mulje, et õiguslikult ebaselges olukorras testitakse kohtuid ja maksumaksjaid, et teada saada, kas skeem toimib või mitte. See ei ole õige,” märkis Raudjärv. Loe: http://etv24.ee/index.php?0570160 Loe ka „Dividendile võib tulla sotsiaalmaks“ „Kui riik petab, siis petab ka maksumaksja“ „Maksuamet tõlgendab dividende palgana