Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Dividendide maksustamisest 2009. a tulumaksuseaduses

Dividendide maksustamisest 2009. a tulumaksuseaduses

Rubriik: Äripäev

Marko Saag, Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius maksukonsultant, kirjutab Äripäeva lisas Juhtimine 2009. a jõustuvatest tulumaksuseaduse muudatustest dividendide osas.

Dividendide maksustamisest rääkides tuleks eristada ettevõtte tulumaksu (praegu 21/79), mida tasutakse dividendide jaotamisel, ning kinnipeetavat tulumaksu (praegu 21%), mis peetakse täiendavalt kinni teatud juhtudel mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt. Dividendidelt tasutava ettevõtte tulumaksu osas kehtib veel eriregulatsioon nn edasimakstavate dividendide kohta, mille kohaselt on teatud juhtudel edasimakstavad dividendid ettevõtte tulumaksust vabastatud. Analüüsides jõustuvat tulumaksuseadust, võib dividendide maksustamist puudutavad muudatused jagada kolme gruppi: 1) muudetakse dividendide maksustamise maksuhetke; 2) muudetakse vabastusmeetodi kasutamist nn edasimakstavatel dividendidel; 3) muudetakse makstavatelt dividendidelt tulumaksu kinnipidamise regulatsiooni. 2009. aasta tulumaksuseadusest rääkides on tahaplaanile jäänud see, et maksuhetk sõltub sellest, milline on maksumaksja majandusaasta. Kui majandusaasta ühtib kalendriaastaga, tuleb vaadata, kui palju tehakse selle majandusaasta (kalendriaasta) jooksul maksustatavaid väljamakseid, ning erinevalt kehtivast seadusest deklareeritakse need väljamaksed järgmise kalendriaasta 1. juulil esitataval deklaratsioonil ning samaks kuupäevaks peaks tasuma nendelt maksustatavatelt väljamaksetelt ka tulumaksu selle määra alusel, mis kehtis nende väljamaksete tegemise hetkel. Kui majandusaasta erineb kalendriaastast, tuleb selline deklaratsioon esitada kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Selline maksuhetke edasilükkamine jätaks aga riigieelarvesse augu, mida üritatakse tasakaalustada avansiliste maksetega. Avansilised maksed peaks peegeldama maksumaksja viimase kolme aasta keskmist maksukulu. Avansilistest maksetest on maksumaksjal võimalik taotleda ka maksuvabastust, kui suudetakse maksuhaldurile põhjendada, et uues maksuperioodis ei tehta suure tõenäosusega nii suures summas maksustatavaid väljamakseid, kui see tundub viimase kolme aasta keskmise põhjal. Avansilisi makseid ei pea ka tasuma, kui ühe avansilise makse suurus jääb alla 30 000 krooni. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3963/new_eri_artiklid_396318.html Vaata ka: „2009. aastal jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused (181 SE)“