Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Detsembrikuu MaksuMaksjas kurikuulus käibedeklaratsiooni lisa teema

Detsembrikuu MaksuMaksjas kurikuulus käibedeklaratsiooni lisa teema

Rubriik: EML

Riigikogu võttis vastu seaduseelnõu 493 SE, mille kohaselt peavad kõik käibemaksukohustuslased hakkama alates 2014. aasta juulist deklareerima käibedeklaratsiooni lisas kõiki müügi- ja ostuarveid, kui arvete summa ühe tehingupartneri lõikes on vähemalt 1000 eurot. MaksuMaksja vaatab põgusalt, millised olid värskemad emotsioonid seaduse vastuvõtmisel ja selle järel. Ajakirja trükkimineku ajaks ei olnud president oma otsust selle seaduse kohta veel teinud. Kuna meid ootab nüüd ees seaduse uus arutelu parlamendis, siis loodetavasti ei ole MaksuMaksjas avaldatud materjal siiski makulatuuriks muutunud. Samuti oleme „valvel“, et vajadusel jätkata ametiautode maksustamise teemaga.

Jätkame jõulumeeleolus. Lisaks 2011. aastal esimest korda avaldatud EML juhatuse liikme Martin Hubergi artiklile reklaamkingituste maksustamisest toome EML juristi Gaily Kuusiku ülevaate internetikaubanduse ja postipakkide maksustamisest. Enne interneti teel kauba ostmist tuleks alati uurida, kus asub kauba müüja, kust kaup Eestisse saadetakse, kui suur on saadetava paki maksumus ning kas pakk ei sisalda erinõuetele vastavaid kaupu (nt aktsiisikaubad). Väljapoolt Euroopa Liitu saabunud pakid tuleb tollis deklareerida ja pakkide sisu maksustatakse tolli- ja käibemaksuga. EL siseselt liikuvate saadetiste puhul tuleb olla tähelepanelik siis, kui need sisaldavad aktsiisikaupu (tubakatooteid või alkoholi). Advokaadibüroo Lentsius & CASUS advokaat Andi Tubin kirjutab, kuidas kunagine maksupetturi „tiitel“ on takistuseks võlgniku uue alguse võimalusele nii pankroti üldiste tagajärgede kui ka erinevate keeldude ja piirangute tõttu, mis võlgnikule kehtestatakse pankrotimenetluse ajal ning selle järel. Sisekaitseakadeemia Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja Tõnis Elling teeb kokkuvõtte Riigikohtu uuemast praktika ettevõtte ülemineku käibemaksuga maksustamisel. Riigikohus on välja toonud rea uusi argumente, mida peaks ettevõtte või selle osa üleminekul arvestama. Ka on Riigikohus viidanud asjakohasele Euroopa Kohtu praktikale. EML 2013. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursi bakalaureuse- ja lõputööde õigusvaldkonna 1. koha saanud töö autor Marii Reinsalu kirjutab jätkuloo hoiuladude käibemaksu käsitlusest, selgitades ja tuues näiteid Rootsi, Soome, Tšehhi Vabariigi, Hollandi, Iirimaa ja Suurbritannia praktika kohta. Toimetuse valikul avaldatud värskete artiklitega saab tutvuda EML kodulehel. Ülejäänud artiklid avaldatakse sealsamas aasta pärast ajakirja ilmumist paberkandjal. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035 007 margit@maksumaksjad.ee