Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Detsembri MaksuMaksjas Riigikogu autodest

Detsembri MaksuMaksjas Riigikogu autodest

Rubriik: EML

Aasta lõppedes teeb MaksuMaksja tagasivaate paigalseisule riigikogulaste kuluhüvitiste osas. Senini ei ole ükski riigiorgan soovinud Toompea sigadusi uurida — ühed ei saa, teised aga ei taha süsteemi muuta. Ainus võimalus midagi muuta on otsene surve poliitikutele ja erakondadele. Kui muuta teema nii tüütuks, et see hakkab varjutama poliitikutele meeldivaid sõnumeid, võib neile ehk millalgi kohale jõuda, et lihtsam oleks siiski süsteem ringi teha. Maksumaksjate liit on käiku lasknud asjakohase plakatiga poekotid, töös on samuti kleebised autodele. Samuti jätkab EML ka riigiasutustega suhtlemist ning loodab, et uus aasta tuleb maksumaksjatele selles osas edukam.

EML uuris ka, kes peab kinni 1997. aastal vastu võetud kahest määrusest valitsusasutustes ametiautode kasutamise korrastamiseks. Saadud vastustest võib teha järelduse, et vanadest seadustest ei peagi kinni pidama. Ajakiri peatub põgusalt värskematelgi teemadel, näiteks MTA ja Uber taksoettevõtte kavandataval rakendusel, mille abil edastada andmed autojuhtide tulude kohta otse maksuametile, kes siis kannab andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonile. EML juhatuse liige Lasse Lehis kahtlustab, et siin võib olla tagamõte hakata vaikselt arendama totaalset jälgimissüsteemi, mis ühendaks iga inimese elektroonilise rahakoti „märkamatult ja mugavalt“ maksuametiga. Samuti on küsitav, millisel õiguslikul alusel MTA neid andmeid kogub, hoiab ja kasutab, ning suur on probleem ka maksustamise sisulise poolega. Käsitlemist leiab pakendiaudit, mis pretendeerib õigustatult ja jätkuvalt 2014. aasta ühe tobedama seaduse tiitlile. Seadusega pandi kõigile pakendiettevõtetele bürokraatlik kohustus esitada audiitori kontrollitud aruande oma pakendimaterjali mahu kohta. Aasta hiljem ametnikud mõistsid, et kuna audiitorile makstav tasu on suurem kui pakendite taaskasutamise nõude rikkumise eest makstav aktsiis, võiks väikese pakendimahuga ettevõtjad auditi kohustusest vabastada. Mõistetamatu on aga, miks oodatakse selle kohustuse täitmist 2014. aasta kohta siiski kõigilt ettevõtjatelt. EML juhatuse liige Martin Huberg tutvustab kohtuasja, milles Euroopa Kohus selgitab tööaja mõistet. Küsimus, millele kohtust vastust otsiti, oli: kas sõidud kodust kliendi juurde ja tagasi on tööaeg (ja tuleks sellest tulenevalt mõistagi ka tasustada)? Nendeks sõitudeks kasutati seejuures tööandja töösõidukit. Toimetuse valikul avaldatud värskete artiklitega saab tutvuda EML kodulehel. Ülejäänud artiklid avaldatakse sealsamas aasta pärast ajakirja ilmumisest paberkandjal.