Detsembri MaksuMaksja heidab pilgu uude maksuaastasse

Detsembri MaksuMaksja heidab pilgu uude maksuaastasse

Rubriik: EML

Aasta lõpul on viimane hetk heita pilk uuest aastast kehtima hakkavatele maksumuudatustele. EML juhatuse liige Lasse Lehis ning EML jurist Gaily Kuusik annavad ülevaate MaksuMaksjas juba aasta sees ilmunud tulevasi maksumuudatusi tutvustavatest artiklitest ning lisavad ka uue aasta olulisemad maksunduse arvnäitajad tabeli kujul.

Ernst & Young Baltic AS partner ja juhatuse liige Ranno Tingas käsitleb pikemalt tulumaksuseaduse muudatust, mis annab võimaluse kasutada investeerimiskontot. Tegemist on tavalise arvelduskontoga, mille abil füüsiline isik saab finantsvarast saadud tulu maksustamist edasi lükata kuni tulu tarbimisse võtmiseni. Kuna investeerimiskonto kasutamisel on siiski sätestatud terve rida piiranguid, jääb osaühingu kaudu investeerimisele endiselt rida eelised. Autor toobki välja kahe variandi plussid ja miinused. AS PricewaterhouseCoopers maksukonsultant Ain Veide tutvustab 2011. aastal rakenduvaid käibemaksuseaduse muudatusi, millest kõige olulisemad on seotud siseriikliku pöördmaksustamisega ja kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorraga. EML vanemjurist Martin Huberg lahkab pikemalt tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis puudutab metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamisest saadava kasu maksustamist reguleerivaid sätteid. Ta juhib tähelepanu mitmele vajakajäämistele, tuues ära ka EML ettepanekud ning soovitused eelnõu täiendamiseks. EML jurist Gaily Kuusik kirjutab lähemalt, millise seisukoha on kujundanud õiguskantsler laevadel ja lennukites töötavate inimeste lähetuses olemise kohta. Nende erisus võrreldes autojuhtidega seisneb selles, et lähetust reguleeriv määrus välistab sõnaselgelt määruse kohaldamise laevapere liikmele ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmele. Samuti kirjutab Gaily Kuusik Harku valla jõulukingist oma elanikele – nimelt otsustas vald vabastada kõik vallaelanikud oma kodu aluselt maalt maamaksu tasumise kohustusest. Autor soovitab ka Tallinnal sellest algatusest eeskuju võtta. MaksuMaksja tuvustab ka maksundusalaste uurimistööde konkursil magistritööna II koha saavutanud tööd, mille autoriks Tõnis Elling. Uurimus käsitleb finantsteenuste käibemaksuga maksustamist Euroopa Liidus. Nende teenuste maksuvabastus toob endaga kaasa raskusi ja majanduslikku ebaefektiivsust maksumaksjatele ning komplitseeritud maksukontrolle maksuhaldurile. Olukorra parandamiseks tuleks selgemaks muuta õiguslik regulatsioon, luua võimalus kulude jagamise eesmärgil moodustada maksuvaba käibega isikute piiriüleseid käibemaksugruppe ning täpsustada finantsteenuste vabatahtliku maksustamise võimalust. MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko