iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Detsembri lõpuks laekus riigile 2,7 protsenti rohkem tulusid kui aasta varem

Detsembri lõpuks laekus riigile 2,7 protsenti rohkem tulusid kui aasta varem

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi andmetel laekus detsembri lõpuks riigile tulusid 7,82 miljardit eurot ehk 97,5 protsenti aastaks planeeritust, mis on 206 miljonit eurot ehk 2,7 protsenti enam kui aasta varem. Kuludeks suunati aasta lõpuks 7,77 miljardit eurot ehk 95,1 protsenti aastaks planeeritust, mis on 36 miljonit eurot ehk 0,5 protsenti rohkem kui aasta varem.

2014. aasta eelarves oli planeeritud tulude maht koos edasiantavate tuludega 8,02 miljardit eurot ning kulude maht koos eelnenud aastast ülekantud vahenditega 8,18 miljardit eurot. Maksutulusid laekus 2014.

aastal kokku 6,64 miljardit eurot ehk 100,3 protsenti eelarves planeeritust, mis oli 504,2 miljonit eurot ehk 8,2 protsenti rohkem kui aasta varem. Maksutuludest suurimate tululiikidena laekus aastaga sotsiaalmaksu 2,23 miljardit eurot ehk 99,4 protsenti kavandatust, käibemaksu 1,7 miljardit eurot ehk 101,4 protsenti kavandatust ning aktsiise 836 miljonit eurot ehk 99,9 protsenti aastaks kavandatust. Aastaga kasvas enim sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumine, vastavalt 161,1 miljonit eurot ja 146,3 miljonit eurot. Riigi kogutulude aastane kasv tuleneski peamiselt maksutulude suuremast laekumisest võrreldes eelnenud aastaga.

Mittemaksulisi tulusid laekus kokku 1,16 miljardit eurot ehk 83,6 protsenti aastaks kavandatust, mis on 289,7 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal. Mittemaksuliste tulude liikidest moodustasid suurima osa toetused 665,1 miljoni euroga (73,7 protsenti kavandatust), mille maht vähenes 330,8 miljoni euro võrra ehk 33,2 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Peamine kahanemise põhjus on välisvahendite laekumine Euroopa Liidult väikesemas mahus võrreldes aasta varasema laekumise ja 2014. aastaks planeerituga, kuna vana 2007–2013 perioodi struktuuritoetused on lõpukorral (nende kasutustähtaeg on 2015.

aasta lõpp) ja uue 2014–2020 perioodi vahendite kasutamine on algusjärgus. Finantstulusid laekus 184,9 miljonit eurot ehk 93,7 protsenti aastaks kavandatust, mis oli 88,5 miljonit eurot enam kui aasta varem. Kulusid tehti kokku 7,77 miljardit eurot ehk 95,1 protsenti aastaks planeeritust. Võrreldes aasta varasemaga oli 2014.

aasta kulude maht 36 miljonit eurot suurem kui aasta varem. Detsembri väljamaksed ulatusid 923,2 miljoni euroni, moodustades 11,9 protsenti aastaks planeeritud kogukuludest ja ületades eelnenud aasta detsembri kulusid 84,3 miljoni euro võrra ehk 10 protsenti. Tööjõu- ja majandamiskuludeks suunati aastaga 1,33 miljardit eurot ehk 100 protsenti aastaks planeeritust. 2013.

aastal oli vastavate kulude maht 1,19 miljardit eurot. Tööjõukuludeks suunati 2014. aastal 675,6 miljonit eurot, mida oli 51,6 miljonit ehk 8,3 protsenti enam võrreldes aasta varasemaga. Majandamiskuludeks kasutati 657,7 miljonit eurot ehk 16,4 protsenti rohkem kui aasta varem.

Investeeringuteks suunati 2014. aastal 438,6 miljonit eurot ehk 64 protsenti aastaks plaanitud eelarvest. Riigiasutused investeerisid ise 193,1 miljonit eurot ehk 73 protsenti eelarvest ja andsid investeeringutoetusi 245,5 miljoni euro ulatuses ehk 58 protsenti aastaks planeeritud eelarvest. Võrreldes aasta varasemaga vähenes investeeringute maht 36,6 protsenti ehk 252,8 miljonit eurot, kuna Euroopa Liidu 2014–2020 finantsperioodi plaanitud vahendeid investeeringuteks kasutusele ei jõutud võtta ning eelmise 2007–2013 finantsperioodi jääkide ümbersuunamine võttis plaanitust rohkem aega.

Välistoetusi koos ettemaksetega maksti 654,0 miljonit eurot ehk 72,7 protsenti aastaks plaanitust, mis oli 215 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Kahanemine oli peamiselt tingitud 2007.–2013. aasta perioodi struktuuritoetuste väljamaksete vähenemisest 214,1 miljoni euro võrra. Uue 2014–2020 programmiperioodi vahenditest oli detsembri lõpu seisuga väljamakseid tehtud 1,6 miljonit eurot (maaelu arengukava tehniline abi).

Struktuuritoetuste väljamakseid perioodi 2007–2013 vahenditest tehti 2014. aasta jooksul 376,5 miljonit eurot ehk 74,9 protsenti aastaks planeeritust. Aasta varem mullu ulatus vastav summa 590,6 miljoni euroni. Likviidseid finantsvarasid ehk deposiite ja võlakirju oli riigikassas novembri lõpu seisuga 1,49 miljardit eurot, millest likviidsusreservis oli 1,11 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 368,9 miljonit eurot.

Likviidsete varade maht vähenes kuuga 176,3 miljoni euro võrra peamiselt kassareservi vähenemise tõttu. Võrreldes 2013. aasta lõpu seisuga oli riigikassa hallatavate likviidsete varade maht suurenenud 77,7 miljonit eurot ehk 5,5 protsenti. Kasv tulenes eelkõige likviidsusreservi suurenemisest 73,7 miljoni euro võrra.

Novembri lõpuks oli valitsussektori eelarve ülejääk 0,65 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) ehk 126,8 miljonit eurot. Aasta varem samal ajal oli eelarve 89,9 miljoni euro ehk 0,49 protsendiga SKP-st puudujäägis. Erinevus kahe aasta vahel tulenes nii keskvalitsuse eelarve ülejäägist (58,6 miljonit eurot) kui ka kohalike omavalitsuste ülejäägist (15,6 miljonit eurot) 2014. aastal.

Sotsiaalkindlustusfondid olid alates juunist ülejäägis ning kasvasid teisel poolaastal, ulatudes novembri lõpuks 51,6 miljoni euroni. Lisamaterjalid:

Rahandusministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/detsembri-lopuks-laekus-riigile-27-protsenti-rohkem-tulusid-kui-aasta-varem/

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus (veebruar)

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus