Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Bürokraatia vähendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Bürokraatia vähendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Rubriik: Muud

Keskkonnaminister Rene Kokk kutsus 26. septembril 2019 huvigruppe üles esitama ettepanekuid, kuidas peaks ministeerium vähendama bürokraatiat ja kodanike halduskoormust riigiga asjaajamisel.Ministri üleskutsele saata ettepanekuid bürokraatia vähendamiseks vastas 18 huvigruppi, kelle esitatud ettepanekud puudutavad pea kõiki keskkonnaministeeriumi valdkondi. Lisaks bürokraatia vähendamise ettepanekutele laekus huvigruppidelt ettepanekuid ka õigusloome ja kaasamise kohta.Ministeerium analüüsis kõiki laekunud ettepanekuid, lahenduse loomine osadele neist on vastavalt võimalustele kavandatud juba 2020. aasta tööplaanis.Huvigruppide esitatud ettepanekud ning info nendega arvestamise kohta on esitatud lingilt avanevas tabelis: Kem valitsemisala bürokraatia vähendamine seisuga 31.12.2019.xlsx (35Kb fail)

Loe lähemalt: https://www.envir.ee/et/kaasamine-osalemine/burokraatia-vahendamine-keskkonnaministeeriumi-valitsemisalas