Brüsselis võetakse vastu käibemaksumuudatuste pakett

Brüsselis võetakse vastu käibemaksumuudatuste pakett

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusminister Ivari Padar osaleb Brüsselis Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ametlikul kohtumisel, kus peamisteks teemadeks on finantsteenuste valdkonna areng ning maksuküsimused.

Finantsteenuste valdkonnas tuleb arutlusele ülevaade Lamfalussy raamistiku kohta, mis reguleerib väärtpaberituru alast õigusloomeraamistikku Euroopa Liidus (EL). Nõukogu järelduses tehakse ministritele ettepanek süsteemi täpsustada, parendada ning tõhustada senist koostööd. Rahandusministrid käsitlevad seekordsel nõukogul mitmeid maksuküsimusi. Kavas on vastu võtta juba korduvalt arutusel olnud käibemaksupakett, mille kõige tähtsama muudatuse kohaselt hakatakse piiriüleselt osutatud e-teenuseid maksustama tarbimisliikmesriigis, senise teenuse osutaja asukohaliikmesriigi asemel. Veel arutatakse vähendatud käibemaksumäärade tulevikuteemat ja sellega seoses ajutiselt teatud erandite pikendamist. Nõukogul on ka kavas võtta vastu järeldused komisjoni esitatud maksupettuste vastu võitlemise strateegia väljatöötamise teatise kohta. Lisaks on eesmärgiks heaks kiita äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma aruanne, millele on seekord lisatud otsustuspõhimõtted ja tuleviku tööpakett, ja kapitali suurendamise maksu kehtestamist keelava direktiivi ajakohastatud tekst. Rahandusministritele esitatakse ka nõukogu järeldused uue riskipõhise kapitalijärelevalve põhimõtete kohta, mis aitavad suurendada kindlustusvõtjate kaitset, kindlustusturu stabiilsust ja läbipaistvust. Samuti arutavad ministrid nõukogu järeldusi, mis kirjeldavad riskikapitaliturgude viimaste aastate arenguid ning kutsuvad liikmesriike kaotama edasisi takistavad tegurid Euroopa ühtse finantsturu teelt. Rahandusministritel on kohtumise käigus kavas üle vaadata Poola ülemäärase eelarvepuudujäägi protseduuri olukord ning võtta vastu järeldused rahvuslike majanduskasvu ja tööhõive tegevuskavade täitmise horisontaalse ülevaate kohta. Vt Rahandusministeeriumi pressiteadet: http://www.fin.ee/?id=79399