Austraalia plaanib käibemaksu impordile

Austraalia plaanib käibemaksu impordile

Rubriik: Muud

Austraalia valitsus plaanib käesoleva aasta 1. juulist kehtestada 10% maksu kogu impordikäibele, mis toimub interneti vahendusel. Sellise maksu kogujaks peaks olema online-kaubanduse platvormid nagu eBay, Amazon, Etsy, AliBaba jne. Tehniliselt ei oleks tegu mitte päris uue maksu kehtestamisega vaid plaanis on alandada imporditavate kaupade käibemaksuvaba piirmäära.

Austraalia maksumaksjate organisatsioon (Australian Taxpayers’ Alliance) on algatanud allkirjade kogumise kampaania selle seaduse vastu. Kui eelnõu jõustub, pole see halb mitte üksnes Austraalia tarbijatele vaid negatiivne mõju avaldub kogu internetikaubandusele. Tegu oleks maailma esimese seadusega, mis nõuab, et internetikauplus koguks sellist lõivu. Ilmselt ei jää tulemata teiste riikide reageeringud, mistõttu hakkab vähenema rahvusvaheline kaubandus. Ja enamgi veel, on väga kaheldav, kas veebikaubandust vahendavatel firmadel (kes ise ei ole kauba omanikud) üldse on võimekust sellist seadust rakendada. Nii võivad mõned internetikauplused Austraalia turult sootuks kaduda, mis omakorda kahjustab müüjaid ülemaailmselt. See seadus on halb tarbijatele, halb ärile ja halb kaubandusele. Kriitikute seisukoht on, et uute maksustamise võimaluste otsimise asemel peaks Austraalia parlament hoopis otsima võimalusi, kuidas piirata kroonilist ülekulutamist. Lisaks sellele, et taoline algatus on riigieelarve seisukohalt vastutustundetu (andes vohamise võimaluse salakaubandusele), on see vastuolus ka rahvusvahelise kaubanduse pikemaajaliste trendidega. Vastupidiselt Austraaliale tegelevad teised riigid kaubandusbarjääride vähendamisega. Ameerika Ühendriikides näiteks tõusis impordimaksudega maksustamise künnis 2016. aastast 200 dollarilt 800-le. Austraalia maksumaksjate organisatsioonile teeb muret, et seaduse rakendamine on sisuliselt pandud internetikaupluste õlule. Suured internetikaubamajad nagu eBay, AliBaba, Etsy, Amazon Marketplaces, kes tegelevad iga päev rahvusvaheliselt miljonite müükidega ja ei ole seejuures kauba omanikud, ei ole võimelised plaanitavat maksu koguma ja on väga tõenäoline, et sellist valmisolekut pole neil ka juuliks 2017. Mõningad teenusepakkujad ilmselt lõpetavad seetõttu oma tegevuse Austraalias. See aga avab alternatiivina ukse nn mustale turule, kus puudub igasugune tarbijakaitse ja inimeste petta saamise võimalused on kindlasti suuremad. Iga algatus, mis paneb maksu kogumise kohustuse internetimüügi vahendajatele, toob kaasa märkimisväärse kulude suurenemise nende jaoks. Teenusepakkujad, kes jätkavad Austraalia turu teenindamisega, suurendavad seetõttu oma teenustasusid. On tähelepanuväärne, et Euroopa Liidu digitaalse ühisturu pakett, mis jõustub 2021 ja moderniseerib e-kaubanduse käibemaksu, ei pane maksukogumise kohustust internetipoodidele. Austraalia maksumaksjate organisatsioon on veendunud, et Austraalias plaanitav seadusemuudatus kahjustab tarbijaid, äri ja majandust üldisemalt ning kasu saab salaturg ning soovib seetõttu, et valitsus jätaks oma plaani katki.