Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Augustikuu MaksuMaksjas vanemapension, suhkrutrahv, kütuseäri ja korteriühistud

Augustikuu MaksuMaksjas vanemapension, suhkrutrahv, kütuseäri ja korteriühistud

Rubriik: EML

Laste kasvatamine on kulukas igal juhul, värske ajakirjanumber aga keskendub maksu- ja pensionisoodustustele, millega riik lapsevanema vaeva peab vajalikuks ära märkida.

EML jurist Hiie Marrandi tutvustab hiljuti jõustunud nn vanemapensioniseadust, mis peaks mõnevõrra tasandama ebavõrdsust töölkäinute ja lapsekasvatajate vahel.Teises artiklis tutvustab Hiie Marrandi probleemi FIE-st lapsevanema sotsiaalmaksuga. Riik peab maksma alla 3-aastast last kasvatava vanema eest sotsiaalmaksu. Praktikas riik aga ei täida seda kohustust mitte lapse sünnikuust alates, vaid alustab maksetega seadusega nõutust kuid hiljem. See tekitab raskusi ja arusaamatusi FIE-dest lapsevanematele, kellelt MTA nõuab sotsiaalmaksu avansilise makse tasumist selle aja eest, millal Sotsiaalkindlustusamet ei ole lapsevanema eest sotsiaalmaksu maksnud. Õiguskantsler on selle probleemiga päris pikka aega tegelenud ning esitanud asjaomastele ministeeriumidele soovitused olukorra lahendamiseks. EML vanemjurist Martin Huberg kajastab oma artiklis Maksu- ja Tolliameti uusi meetmeid Venemaalt odava kütuse sisseveo tõkestamiseks, mis on tekitanud piiriäärsete elanike pahameelt ja saanud ka õiguskantslerilt etteheiteid.Teises loos tutvustab Martin Huberg suhkrutrahvi vaidluste arengut. Nimelt saabus suvel Euroopa Kohtust otsus, milles öeldi, Euroopa Liidu õigusakt, millega soovitakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustusi panna, peab olema vastava riigi ametlikus keeles nõuetekohaselt avaldatud. Kuna üleliigse laovaru tasu puudutavad määrused seda ei olnud, ei ole Eesti riigil võimalik ettevõtjatelt üleliigse laovaru tasu sisse nõuda. Maksuhaldur on viimasel ajal hakanud „ühemehefirmadele“ makstavaid teenustasusid ümber kvalifitseerima füüsilisele isikule varjatud kujul makstud töötasuks. BDO Eesti Eesti AS konsultant Elena Lass annab ülevaate maksuhalduri argumentidest selleteemalistes kohtuvaidlustes, et lugeja saaks vältida sattumist olukorda, kus enese arvates lubatud maksuplaneerimisest kasvab välja aeganõudev maksuvaidlus.Advokaadibüroo SORAINEN advokaat Priit Raudsepp tutvustab Riigikohtu teedrajavat otsust, mis avaldab mõju kõikidele n-ö ostja-müüja kaasustele, kuna selgitab, millal tuleb läbi viia hindamise teel maksustamine, ning rõhutab, et maksumaksja karistamine tulumaksuga on keelatud.EML juhatuse liige Lasse Lehis annab esmase ülevaate palju kriitilisi arvamusi ja ettepanekuid saanud korteriomandi- ja korteriühistu seaduse eelnõust. Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007margit@maksumaksjad.ee