Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Augusti MaksuMaksjas põnevat äriõiguse valdkonnast

Augusti MaksuMaksjas põnevat äriõiguse valdkonnast

Rubriik: EML

Seekordne ajakiri keskendub pikemalt äriõigusele, sest viimasel ajal on selles valdkonnas tehtud huvitavaid kohtuotsuseid ja ette valmistatud seadusemuudatusi.

Advokaadibüroo VARUL vandeadvokaadi vanemabi Arsi Pavelts tutvustab Riigikohtu pretsedenti loovat otsust, milles leiti, et juhatuse liikme vastu suunatud kahjunõuded aeguvad ka tahtliku rikkumise korral viie aastaga. Otsuse muudab problemaatiliseks Riigikohtu puudulik argumentatsioon ja taotletud eesmärgi küsitavus. Maksu- ja Tolliameti peajurist Karolin Lorents kirjutab, et riigi poolt tsiviilõigusliku kahjunõude esitamine juhatuse liikmele seoses äriühingu maksukohustusega on senini olnud õiguslikult ebaselge. Selle aasta alguses tegi aga Riigikohus otsuse, milles andis olulisi pidepunkte juhatuse liikme tsiviilõigusliku vastutusega seoses. Advokaadibüroo Casus advokaat Andi Tubin tuletab meelde, et äriühingu nõukogu liikmega tehingu tegemise kohta kehtivad kindlad reeglid, kuna selliste tehingute puhul on huvide konflikti tekkimise oht. Hiljutine Riigikohtu otsus on õpetlik näide selle kohta, millise tulemuse võib anda kohtuvaidlus, kui äriseadustikus sätestatud formaalsusi pole järgitud. EML juhatuse liige Lasse Lehis annab ülevaate kooskõlastamisel olevast äriseadustiku muudatuste eelnõust, milles nähakse ette osaühingute ja aktsiaseltside lihtsustatud lõpetamine selliselt, et äriühingu vara on võimalik ühendada füüsilise isiku varaga juhul, kui füüsiline isik on osaühingu või aktsiaseltsi ainuosanik või -aktsionär. EML jurist Hiie Marrandi teeb kokkuvõtte 1. juulist 2013 jõustunud maksukorralduse seaduse muudatustest. Nendega sooviti edendada elektroonilist asjaajamist maksuhalduri ja maksukohustuslase vahel, lisaks muudeti maksu määramise ja maksusumma sissenõudmise aegumistähtaegu. Tanel Melk & Partners Law Firm juhtivpartner Tanel Melk käsitleb füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte — mida täpselt maksustatakse intressina, milliseid raskusi toovad kaasa nn halvad laenud ning kuidas toimub intressidelt tulumaksu arvestamine ja tasumine. Swedbanki investeerimisteenuste vastavuskontrolli juht Ants Soone kirjutab, et Euroopa Komisjon astub samme tõhustatud maksuinfo vahetamise ühetaolise reguleerimiseks EL liikmesriikides. Samas on selge, et maksuinfo ulatuslik kogumine ja vahetamine on äärmiselt kulukas, kuid evib ka privaatsust puudutavaid küsimusi. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035 007