Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Augusti MaksuMaksjas ametnike vastused maksumaksjate küsimustele

Augusti MaksuMaksjas ametnike vastused maksumaksjate küsimustele

Rubriik: EML

Värske MaksuMaksja kaaneteema lugudeks on seekord kogutud kirjavahetust mitmete ametkondadega. Õiguskantsler, Rahandusministeerium ning Maksu- ja Tolliamet vastavad erinevatele maksumaksjate küsimustele. Sõltuvalt mahust oleme avaldanud kas kogu kirjavahetuse või toonud kirja kokkuvõtte.Avaldatud on õiguskantsleri vastused hiljutise tulumaksuseaduse muudatuste kohta, millega vähendati maksusoodustuste piirmäära; eri liiki küttematerjalide erineva aktsiisiga maksustamise kohta; töötuskindlustusstaaži sõltumise kohta sellest, kas tööandja suutis väljateenitud palga õigel ajal välja maksta või mitte, samuti korteriühistu aastaaruande elektroonilisel kujul esitamise kohustuse kohta.Rahandusministeerium ja MTA on vastanud EML kirjadele, milles küsiti siirdehindadega seotud topeltmaksustamise vältimise, võlakirjadelt saadud tulu maksustamise kohta, kinnisasjade käibe pöördmaksustamise rakendamise kohta, eluaseme müügist saadud tulu maksuvabastuse rakendamise ja majutuskulude piirmäärade arvutamise kohta, kui lähetuses kasutatakse üürikorterit. „Keelekooli“ rubriigis uurib MaksuMaksja jälle, kui hästi või halvasti on Euroopa direktiive eesti keelde tõlgitud.Taas on asutud maksuseadusi muutma. EML juhatuse liige Lasse Lehis ja EML jurist Hiie Marrandi tutvustavad värsket käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise eelnõusid.MaksuMaksja esitleb värsket maksundusalaste uurimistööde konkursil võitnud magistritööd, mille autoriks on Margus Reiland. Autor annab ülevaate maksuvabade finantsteenuste regulatsiooni eesmärkidest ning Euroopa Kohtu juhistest maksuvabade finantsteenuste määratlemiseks. Samuti kaitseb ta seisukohta, et vastupidiselt Eesti maksuhalduri seisukohale peaks väärtpaberikonto hooldusteenus olema maksuvaba finantsteenus, sest selline käsitlus vastab paremini käibemaksu neutraalsuse põhimõttele ja finantsteenuste maksuvabastuse eesmärgile.Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007margit@maksumaksjad.ee www.maksumaksjad.ee