iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Audiitortegevuse seaduse eelnõu kooskõlastusringil

Audiitortegevuse seaduse eelnõu kooskõlastusringil

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on koostanud ja avaldanud e-õiguse andmebaasis uue audiitortegevuse seaduse eelnõu ning saatnud selle kooskõlastusringile.

Seaduseelnõu seletuskiri selgitab, et Eestis reguleerib audiitortegevust 10.02.1999. aastal vastuvõetud audiitortegevuse seadus ning selle volitusnormi alusel 15.06.2000. aastal vastuvõetud rahandusministri määrusega kehtestatud auditeerimiseeskiri. Audiitortegevuse seadust on muudetud kokku 6 korral, auditeerimiseeskirja muudetud ei ole.

Muudatused on olnud minimaalsed ja pigem tehnilist laadi. Kehtiva audiitortegevuse seaduse vastuvõtmisest alates on maailmas toimunud valdkondlikult suured muudatused. Turge on tabanud mitmed väga laiaulatuslikud ja suuri rahanduslikke kahjusid põhjustanud skandaalid. Suurematest-tuntumatest võiks nimetada Itaalia toiduainetetööstuse giganti Parmalat ja ameerika energiatootjat Enron.

Turgudel toimunud kuritarvituste tulemusena tunnistati rahvusvaheliselt möödapääsmatuks vajadus regulatsioonide suurendamisega avalikke huve senisest paremini kaitsta. 17. mail 2006. aastal võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (edaspidi uus 8.

direktiiv). Direktiivi 2006/43/EÜ vastuvõtmise peamiseks eesmärgiks on kohustusliku auditi nõuete ühtlustamine. Auditeerimisalased kvalifikatsioonid, mille direktiivi järgsed vannutatud audiitorid on omandanud, loetakse samaväärseks. Sellega luuakse alus kutse tegutsemiseks, lähtudes ühtsetest põhimõtetest ja kvaliteedistandarditest.

Kohustuslik audit nõuab teadmisi sellistes küsimustes nagu äriühinguõigus, maksuõigus ja sotsiaalõigus. Neid teadmisi tuleks kontrollida enne teise liikmesriigi vannutatud audiitori tunnustamist. Tunnustamise mehhanismina näeb direktiiv ette nõude läbida sobivustest (aptitude test). Sobivustestil kontrollitavad oskused ja teadmised piirduvad rahvusliku seadusandluse ja keelega.

Kolmandate isikute kaitsmiseks peaksid kõik tunnustatud audiitorid ja audiitorühingud olema kantud registrisse, mis on avalikkusele kättesaadav ja mis sisaldab põhilist teavet vannutatud audiitorite või audiitorühingute kohta. Vannutatud audiitorid peaksid järgima kõige kõrgemaid eetikastandardeid. Seega peaksid nende suhtes kehtima kutse-eetika standardid, mis hõlmavad vähemalt nende avaliku huvi funktsiooni, nende usaldusväärsuse ja objektiivsuse ning nende kutsealase pädevuse ja nõuetekohase hoolsuse. Vannutatud audiitori avaliku huvi funktsioon tähendab, et laiem avalikkus ja institutsioonid usaldavad vannutatud audiitori töö kvaliteeti.

Auditi hea kvaliteet aitab finantsaruandluse usaldusväärsuse ja tõhususe edendamisega kaasa turgude korrapärasele toimimisele. Seaduseelnõu on mahukas ning viib sisse mitmed olulised muudatused võrreldes kehtiva õiguskorraga. Tutvu seaduseelnõuga e-õiguses siit. Tutvu seaduseelnõu seletuskirjaga e-õiguses siit.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus