Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Asjalikult rohepöördest

Asjalikult rohepöördest

Rubriik: Rahandusministeerium

Avaldame Rahandusministeeriumi siselistist häkitud salajase materjali:

Liiga aeglaselt liikuva rohepöörde kiiremaks läbiviimiseks on Eesti maksuekspertide rakkerühm soovitanud mitmeid maksumeetmeid transpordi ja hoonete majandamise valdkonnas, samuti indiviidide valikuid mõjutavaid soodustusi. Muudatused on kavas jõustada esimesel võimalusel.

„Fit For 55“ ( tuntud ka kui „Eesmärk 55%“) paketi meetmetele lisaks on Eesti maksuekspertidest koosnev rakkerühm välja töötanud uued meetmed transpordi ja hoonete soojapidavuse valdkonnas ning täiendavalt pakutakse välja ka meetmed, mis aitavad igal indiviidil liikuda järjest keskkonnasõbralikumate valikute suunas. Seda vabatahtlikult ja naeratus näol! Viimane on kommunikatsioonivaldkonnas (siiamaani) orienteeruvatele inimestele suureks peavaluks.

Et parandada olukorda hoonete soojapidavusega, on eksperdid soovitanud kehtestada maksu kõikidele eluasemetele ja ärihoonetele, mis ei vasta A5+ energiaklassile. Maksust oleks selliste hoonete puhul võimalik vabaneda vaid juhul, kui hoonealusele kinnistule või hoone katusele on püstitatud tuulikud võimusega alates 5MW, koos keldris paikneva salvestusvõimusega vähemalt 2 MW või monteeritud päikesepaneelid, mis kataksid hoone fassaadist vähemalt 70% ja loomulikult kogu selle hoone aastaringse energiavajaduse. Eesti Energia tagab ka jaotusvõrguga liitumise lihtsustatud tingimustel ning seda nullbürokraatiga (lihtsalt mingi hetk avastate, et olete võrgus ja ise ei pea midagi tegema). 10% kogu sel viisil toodetud roheenergiast annetatakse 10. sissetuleku detsiili kuuluvatele basseiniga eramaja omanikele, kelle puhul olemasolevad energiatoetusmeetmed pole soovitud tulemust andnud.

„Ideel on jumet!“ kommenteeris Liginullenergia Jürgen: „olen alati arvanud, et minu rattasõidul toodetav keskmine energiahulk 500W tunnis tuleks kasutada inimkonna hüvanguks ja samuti võrku suunata – see katab keskmise kodumajapidamise energiatarbimise kui hästi säästlikult elada. Juba ammu enne teisi, alates 70ndatest olen mina toetanud rohepööret ja fossiilide maksustamist!“

Transpordi valdkonnas on jõutud arusaamale, et kütuseaktsiis on oma aja ära elanud ja see tuleks asendada senisest oluliselt erinevate keskkonnahoiule orienteeritud maksumeetmetega, mis ühtlasi arvestaksid ka maainimeste suuremat vajadust kasutada puuduliku bussiühenduse tõttu erasõidukeid. Selleks on eksperdid välja pakkunud lahenduse, kus kütuse liitri kohta arvestatud maksu baasosa korrutatakse piirkonna rahvastikutihedusega. Nii kujuneb iga konkreetse kohaliku omavalitsuse jaoks koefitsient, mis määrab maksu suuruse selle omaviletsuse territooriumil. Näiteks, kui maksu baasosaks oleks 1 sent liitri kohta, oleks kütuseliitrile lisanduva maksu suurus Kõue vallas, kus asustustihedus on 5,4 inimest ruutkilomeetril, 5,4 senti. Tallinnas, kus asustustiheduseks on 2529,2 inimest, oleks kütuseliitrile lisanduva maksu suurus 25 eurot ja 29,2 senti. Selline lahend suunaks maksuekspertide sõnul inimesi linnades kasutama ühistransporti ja erasõite tegema vaid äärmisel vajadusel. Samuti oleks selline maks oluliseks instrumendiks regionaalpoliitika edendamisel, kuna paljud Tallinna elanikud võivad hakata eelistama elukohana muid Eesti kohalikke omavalitsusi. Ümberasumise tagajärjel muutuks maksukoormus Eestis veidi ühtlasemaks, kuid jääks survestama linnadest lahkumist seni, kuni elanike arv ruutkilomeetril on üle Eesti ühtlustunud. Eksperdid hindavad, et sellele plaanile tuleb pealinna meerilt Facebookis LIKE, sest autoteede rajamiseks üle jääva raha eest saaks joonida rattateid punaseks pikkuses, mis on võrdeline maa kaugusega kuule ja ringiga ümber Pluuto tagasi. Samuti aitaks kavandatava meetme mõju lahendada mitmeid planeeringuvaldkonnaga seotud probleeme praegustel tiheasustusaladel.

Eelkirjeldatud kontseptsiooni puhul näib esmapilgul olevat nõrgaks küljeks raskused isiku elukoha kindlakstegemisel kütuse ostul. Ka sellele on maksueksperdid mõelnud ja tulnud välja lahendusega, mis on kasutatav mitte vaid kütuse ostul, vaid transpordi ja tervise valdkonnas laiemalt. Nimelt on kavas elanikkond varustada naha alla paigutatavate intelligentsete nanokiipidega (arendatud firmade Pfizer ja Meta koostöös), mis on kasutuskindlamad kui näiteks info lisamine ID-kaardile. Iga ostu korral saab müügikoha süsteem iga indiviidi kiibist info tema elukoha kohta ja rakendab arve väljastamise eel automaatselt isikule omistatud koefitsienti. Kiipe hakkavad vabatahtlikud spetsialistid esimestele huvilistele sisestama PPA Tammsaare Tee teenindusbüroos esmaspäeviti alates 11. aprillist büroo lahtiolekuaegadel. Terviseamet võib kiibipaigaldajalt nõuda meditsiiniõe kutsetunnistust või selle puudumisel D-kategooria mootorsõiduki juhiloa olemasolu, eeldusel et nõustutakse kuulama 120 sekundit kestvat instruktaaži Terviseameti veebilehelt.

Samu kiipe on kavas kasutada ka isikute transpordi valikute regulaarseks jälgimiseks. Iga isik, kes on suutnud terve kalendriaasta jooksul vältida erasõiduki(te)ga sõitmist, vabastatakse järgmiseks aastaks tulumaksust ja käibemaksust. Tulumaksuvabastus rakendub läbi esitatud tuludeklaratsiooni, mille alusel nimetatud isikud saavad tasutud tulumaksu tagasi, käibemaks rakendub iga ostu korral kohe naha alla paigutatud kiibi info alusel. Lastele sisestatakse kiibid nende täisealiseks saamisel, kuni selle ajani eeldatakse, et lapsed liiguvad fossiilkütuse tankimist mitte vajavate sõidukitega (käru, tõukeratas vm). Kaalumisel on nö algaja sõidukijuhi eraldamisega sarnase „rohelehekese“ süsteemi analoogina „rohekiibikese“ paigaldamine täisealiseks saamisele eelnevaks 12-kuuliseks perioodiks, seda kavatsetakse esmalt katsetada pilootprojektina 50 vabatahtliku katseisiku peal.

Kirjeldatud maksumeetmed on kavas rakendada 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamiselt, kuid mitte hiljem kui järgmisest aastast. Edaspidi on kavas isikupõhiseid meetmeid rakendada ka muudes valdkondades. Keskkonnasõbralikud valikud peavad saama osaks meie igapäevastest otsustest. Vastasel korral on keeruline saavutada süsinikuneutraalset majandust. Eesti e-riigina tahab olla selles vallas veduriks, mitte lohiseda aeglaselt liikuva karavani viimase vagunina.

Ideekorje keskkonnasõbralikke valikuid toetavate uudsete maksulahenduste loomiseks jätkub. Ettepanekute ja küsimustega on kõik oodatud võtma ühendust Maksu- ja tollipoliitika osakonnaga.