Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Arusaamatu “maksuviktoriin” maksumaksjatele

Arusaamatu “maksuviktoriin” maksumaksjatele

Rubriik: EML

Peatselt läheneb juriidilisest isikutest maksumaksjatele uue aasta esimese igakuise tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni TSD esitamise tähtaeg.

Paljud maksumaksjad on üllatusega leidnud deklaratsioonil kolmest küsimusest koosneva küsimustiku, millele vastamata jättes ei ole võimalik elektrooniliselt deklaratsiooni esitada. Küsimused, millele tuleb „jah“ või „ei“ vastata, on järgmised: a. Kas maksustamisperioodil on sooritatud tehinguid seotud isikutega? b. Kas maksukohustuslane on osaline seotud isikute vahelises kulude jaotuse kokkuleppes, millele laienevad kohustuslikud kulude jaotuse kokkulepete dokumenteerimise nõuded? c. Kas maksukohustuslasele on kohustuslikud seotud isikute vaheliste tehingute detailsed dokumenteerimise reeglid? Deklaratsiooni märkustes on nimetatud küsimustiku kohta seletatud järgmist: “Küsimustele vastamisel lähtutakse tulumaksuseaduse § 50 lõigete 6 ja 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusest”. EML on seisukohal, et taoline selgitus on ebapiisav ning ei anna maksumaksjatele adekvaatset ülevaadet sellest, mida nad peavad küsimustele vastamisel aluseks võtma ning millised on vastuste õiguslikud tagajärjed. Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud info (http://www.emta.ee/?id=4770) on EML arvates samuti ebapiisav, sest ei anna selgitusi näiteks selle kohta, kuidas määratleda tehingu sooritamise aega kestvuslepingute (laenuleping, üürileping) puhul – kas selleks on lepingu vormistamise aeg või kogu lepingu kehtivusperiood, viimasel juhul tekib probleeme seotud isikute määratlemisega, kuna isikute staatus võib lepingu kestvuse ajal muutuda. Kuna vastavalt tulumaksuseaduse §-s 8 toodud definitsioonile on iga töötaja alati oma tööandjaga seotud isikuks, siis puudub ka selgus selle kohta, kas maksumaksja peab seotud isikuga tehtud tehinguna ära märkima ka näiteks töötajale palga väljamaksmist. Sellisel juhul peaks absoluutne enamik maksumaksjaid vastama alati esimesele küsimusel “jah”, mis omakorda seab kahtluse alla kogu küsimustiku vajalikkuse ja mõttekuse. EML on seisukohal, et taoline ebaselgus on õigusriigis lubamatu ning teeb Rahandusministeeriumile ning Maksu- ja Tolliametile ettepaneku anda kiiremas korras välja põhjalik selgitav juhend küsimustiku täitmise kohta, selgitades ühtlasi avalikkusele, mis kaalutlustel peeti vajalikuks taoline küsimustik maksudeklaratsiooni vormile sisse tuua. EML saatis täna ka Rahandusministeeriumile ning Maksu- ja Tolliametile välja selgitustaotluse, kus palutakse vastuseid mõnedele konkreetsetele küsimustele, mis on praktikas üles kerkinud deklaratsiooni täitmisel. Kiri on avaldatud EML veebilehel: vt siit. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme. Täiendav informatsioon:Õnneli VarendTegevjuht Eesti Maksumaksjate Liit Ahtri 6A, Tallinn 10151 Telefon: 626 4190 E-mail: info@maksumaksjad.ee Web: (www.maksumaksjad.ee)