iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Arusaamatu “maksuviktoriin” maksumaksjatele

Arusaamatu “maksuviktoriin” maksumaksjatele

Rubriik: EML

Peatselt läheneb juriidilisest isikutest maksumaksjatele uue aasta esimese igakuise tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni TSD esitamise tähtaeg.

Paljud maksumaksjad on üllatusega leidnud deklaratsioonil kolmest küsimusest koosneva küsimustiku, millele vastamata jättes ei ole võimalik elektrooniliselt deklaratsiooni esitada. Küsimused, millele tuleb „jah“ või „ei“ vastata, on järgmised: a. Kas maksustamisperioodil on sooritatud tehinguid seotud isikutega? b. Kas maksukohustuslane on osaline seotud isikute vahelises kulude jaotuse kokkuleppes, millele laienevad kohustuslikud kulude jaotuse kokkulepete dokumenteerimise nõuded? c. Kas maksukohustuslasele on kohustuslikud seotud isikute vaheliste tehingute detailsed dokumenteerimise reeglid?

Deklaratsiooni märkustes on nimetatud küsimustiku kohta seletatud järgmist: “Küsimustele vastamisel lähtutakse tulumaksuseaduse § 50 lõigete 6 ja 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusest”. EML on seisukohal, et taoline selgitus on ebapiisav ning ei anna maksumaksjatele adekvaatset ülevaadet sellest, mida nad peavad küsimustele vastamisel aluseks võtma ning millised on vastuste õiguslikud tagajärjed. Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud info (http://www.emta.ee/?id=4770) on EML arvates samuti ebapiisav, sest ei anna selgitusi näiteks selle kohta, kuidas määratleda tehingu sooritamise aega kestvuslepingute (laenuleping, üürileping) puhul – kas selleks on lepingu vormistamise aeg või kogu lepingu kehtivusperiood, viimasel juhul tekib probleeme seotud isikute määratlemisega, kuna isikute staatus võib lepingu kestvuse ajal muutuda. Kuna vastavalt tulumaksuseaduse §-s 8 toodud definitsioonile on iga töötaja alati oma tööandjaga seotud isikuks, siis puudub ka selgus selle kohta, kas maksumaksja peab seotud isikuga tehtud tehinguna ära märkima ka näiteks töötajale palga väljamaksmist.

Sellisel juhul peaks absoluutne enamik maksumaksjaid vastama alati esimesele küsimusel “jah”, mis omakorda seab kahtluse alla kogu küsimustiku vajalikkuse ja mõttekuse. EML on seisukohal, et taoline ebaselgus on õigusriigis lubamatu ning teeb Rahandusministeeriumile ning Maksu- ja Tolliametile ettepaneku anda kiiremas korras välja põhjalik selgitav juhend küsimustiku täitmise kohta, selgitades ühtlasi avalikkusele, mis kaalutlustel peeti vajalikuks taoline küsimustik maksudeklaratsiooni vormile sisse tuua. EML saatis täna ka Rahandusministeeriumile ning Maksu- ja Tolliametile välja selgitustaotluse, kus palutakse vastuseid mõnedele konkreetsetele küsimustele, mis on praktikas üles kerkinud deklaratsiooni täitmisel. Kiri on avaldatud EML veebilehel: vt siit.

Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme. Täiendav informatsioon:Õnneli VarendTegevjuht Eesti Maksumaksjate Liit Ahtri 6A, Tallinn 10151 Telefon: 626 4190 E-mail: info@maksumaksjad.ee Web: (www.maksumaksjad.ee)Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus