Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Äripäev sidus Siffi alusetult maksupettusega

Äripäev sidus Siffi alusetult maksupettusega

Rubriik: Äripäev

Äripäevas lükkab Endel Siffi volitatud esindaja vandeadvokaat Maria Mägi ümber Äripäeva artiklis esitatud väited selle kohta, et Endel Siff on seotud väidetavate maksupettustega.

Ajaleht Äripäev avaldas 15. septembril 2006. a uudisloo pealkirjaga “Sifiga seotud firma arvevabriku klient”, milles kajastati maksuameti poolt läbiviidavat uurimist OÜ Palermo Grupp poolt toime pandud võimaliku maksupettuse osas ning nimetati üheks fiktiivsete arvete esitajaks ASi N-Terminaal Hulgi. Uudisloo taustaks on suureformaadiline Endel Siffi pilt, mis moodustab ligi veerandi artikli kogumahust. Uudisloo ülesehitus seob ühemõtteliselt Endel Siffi väidetava maksupettusega. Endel Siffi isiku ega ka AS N-Terminaal Hulgi sidumine artikli teemaga, rääkimata sellele kesksele kohale asetamisest ei ole mitte mingil alusel põhjendatud. Tegemist on lugeja eksitamise ning põhjendamatu Endel Siffi ja AS N-Terminaal Hulgi maine kahjustamisega. Esiteks nähtub ka artiklist endast, et prokuratuur ei soovinud kinnitada ühegi ettevõtte seotust maksupettusega. Sellest hoolimata näitab artikkel konkreetses vormis, justkui oleks Endel Siffi osalusega äriühing maksupettusega seotud ehk olnud üks kahekümnest äriühingust, kellele esitati fiktiivseid arveid. Tegemist on pahatahtlikult esitatud ebaõige väitega. Ükski tehing OÜ Palermo Grupp ja AS N-Terminaal Hulgi vahel ei ole olnud fiktiivne – nimetatud äriühingult on AS N-Terminaal Hulgi ostnud 2003. aastal mõnel korral rasket kütteõli, kauba reaalne liikumine on tõendatud ning kõik majandustehingud on olnud reaalsed ja läbipaistvad. AS N-Terminaal Hulgi ei tea, et keegi oleks vastavate tehingute reaalset toimumist kahtluse alla seadnud. Olukorras, kus AS N-Terminaal Hulgi ei ole toimuvast uurimisest teadlik ning uurimist juhtiv õiguskaitseorgan nimetatud äriühingu seotust ei kinnitanud, tuleb lugeda äriühingu sidumist võimaliku maksupettusega ennatlikuks ja teadlikult pahatahtlikuks. Lisaks ennetavale seoste loomisele võimaliku maksupettuse ja AS N-Terminaal Hulgi vahel on äärmisel taunitav, et väljaanne on kajastanud uuritavaid faktilisi asjaolusid uuritava maksupettuse asjus, justkui nende tõesus oleks juba kinnitust leidnud. Näiteks konkreetses vormis väited: “Kokku 20 tegutsevat ettevõtet kajastasid oma raamatupidamises variettevõtete nimelt esitatud fiktiivseid arveid, mis sisaldavad kaupade ja teenuste soetamist, mida tegelikkuses ei toimunud.” ning “…avalikkusele on neist [tegutsevatest ettevõtetest] teada kolm: /…/ ning ärimees Endel Sifi osalusega kaubandusfirma N-Terminaal Hulgi.”) Süütuse presumptsioonist tulenevalt ei ole asjaolude taoline kajastamine lubatav, eriti olukorras, kus väljaanne on teadlik, et tema valduses olev informatsioon on äärmiselt puudulik. Artikkel on ehitatud üles selge eesmärgiga mõjutada lugejaid võtma negatiivset hoiakut Endel Siffi suhtes. Ehitades artikli üles selle eesmärgiga on Äripäev kajastanud informatsiooni ebaõigesti ja ühekülgselt, sealhulgas jätnud tähelepanuta avalikult kättesaadava informatsiooni. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3350/arv_vastukaja_335001.html Vt veel maksupettuste ja nende tegelike tagamaade kohta: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=293