Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Amet keskendub suurtele käibemaksupettustele ja salakaubaveole

Amet keskendub suurtele käibemaksupettustele ja salakaubaveole

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond alustas selle aasta I kvartalis 135 kriminaalmenetlust, neist 120 aktsiisikaupade ja narkootiliste ainete salakaubaveo  kuriteos, 8 suures koguses aktsiisikaupade ebaseadusliku käitlemise ja 7 suures ulatuses maksueeskirjade rikkumise faktis.Kriminaalmenetlus viidi lõpule ja prokuratuuri saadeti 115 kriminaalasja 164 kahtlustatavaga. Riigile tekitatud maksukahju hüvitamiseks  ja kriminaaltulu konfiskeerimise tagamiseks on prokuratuuri saadetud asjades arestitud 450 000 euro väärtuses kuritegudes kahtlustatavate isikute vara. Kriminaal- ja jälitusmenetluse tulemusena avastati I kv kokku 8,7 miljonit sigaretti, 700 liitrit piiritust, 5,7 kg narkootilisi aineid ning 1,4 miljonit eurot tasumata makse.

Uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul on maksu- ja tollieeskirjade rikkumisega seotud kuritegude toimepanemine hästi organiseeritud ja konspireeritud, mille tõkestamine nõuab reeglina kõigi kriminaalmenetluslike vahendite kompleksset kasutamist, kaasaarvatud jälitustegevust. “Oluline on tuvastada kuritegelikud grupid kogu nende ulatuses, tõendada nende kuritahtlik tegevus ja arestida neilt kogu kriminaaltulu.

Erilist tähelepanu pöörame sel aastal laiaulatuslikele käibemaksupettustele, narkootikumide ja sigarettide salakaubaveole,” lausus Kuus.Olulisemad uurimisosakonna poolt tõkestatud juhtumid I kvartalis:8. märtsil tehti Hiinast saabunud konteineri läbivaatus, millest avastati 8,5 miljonit võltsitud Marlboro ja LM sigaretti. Kaubaks oli märgitud kattekile. Esialgse arvestuse järgi oleks sigarettide sattumisel Eesti turule jäänud riigil maksudena saamata 1,2 miljonit eurot.

Lisaks võimalikule maksukahjule hoiti ära ka võltsitud sigarettide tarbimisega seotud terviseriskid.14. märtsil teostati kriminaalmenetluse käigus läbiotsimised Tallinnas ja Harjumaal ning Läti Finantspolitsei poolt Riias. Läbiotsimise aluseks olnud kahtlustuse kohaselt korraldas kuritegelik ühendus 2011. aasta jaanuarist kuni 2012.

aasta veebruarini kuue variettevõtte tegevust, mille eesmärk oli pakkuda toidukaupade ja metalli hulgikaubanduses tegutsevatele äriühingutele fiktiivseid arveid maksukohustuse vähendamiseks ja tagastusnõude loomiseks, et teenida selle tegevusega kuritegelikku tulu. Kuue variettevõtte ehk n-ö arveveski kogukäive oli eeluurimise andmeil umbes 34 miljonit eurot ja nende teenuseid kasutas kokku 25 Eesti ja Läti äriühingut. Tallinna ringkonnakohus vahistas Põhja ringkonnaprokuröri taotlusel kaks isikut.Tallinna lennujaamas peeti 20. märtsil kinni Moskva lennuga Tallinnasse saabunud Eesti kodanik, kelle kõhust avastati meditsiiniasutuses tehtud läbivaatuse käigus 32 pakendit.

Pakenditeks olid vedelikuga täidetud kondoomid igaüks ca 50 g ja kogukaal ligi 1650 g. Vedeliku näol on tegemist nö vedela kokaiiniga. Isik võeti vahi alla.29. märtsil peeti Tallinnas kahtlustatavana kinni 5 isikut, kes tegelesid 2011.

aasta oktoobrist kuni 2012. aasta märtsini 4 kulla müügiga tegelenud ettevõtte käibedeklaratsioonides valeandmete esitamise ja selle tulemusel käibemaksu tasumata jätmisega. Kokku esitati kahtlustus 10 isikule. Kahtlustatavate kontrolli all olevate ettevõtete nimel väljastati kulla müügil käibemaksuga arveid ja oma raamatupidamises kasutati maksukohustuse vähendamise eesmärgil fiktiivseid soetusarveid.

Esialgsetel andmetel osteti kulda põhiliselt Lätist ja müüdi edasi Eestis kulla kokkuostuga tegelevale ettevõttele. Ulatusliku käibemaksupettuse tulemusena jäi riigieelarvesse laekumata ligi pool miljonit eurot. Läbiotsimisi tehti ligi paarikümnes eri asukohas, muuhulgas võeti ära ka metallisulatusahi ja sularaha.