Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseaduse muutmise seadus

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseaduse muutmise seadus

Rubriik: EML

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseaduse muutmise seadus (vastu võetud 14.06.2006)14.06.2006 võttis Riigikogu seadusena vastu “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu” (909 SE I).Seaduseelnõu seletuskirjas märgiti, et eelnõu eesmärk on aktsiisimäärade tõstmise edasilükkamise abil pidurdada inflatsiooni kasvu. Euroopa Liidu eurotsooniga ühinemiseks peab Eesti täitma Maastrichti konvergentsikriteeriumides sätestatud nõuded inflatsiooni kohta.

Aktsiisitõusude edasilükkamine vähendab riigi poolt tekitavat inflatsioonisurvet, aidates täita hinnastabiilsuse kriteeriumi. Lisaks täpsustatakse aktsiisiseaduse sõnastust, et tagada maksumärgi sihtotstarbeline kasutamine. Seni 1. juulil 2006 jõustuma pidanud aktsiisimäärade tõus lükati mitmete maksuobjektide osas kuni poolteist aastat edasi.Vt vastuvõetud muudatusi siin: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1041652 Eelnõuga saad tutvuda siin:http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=061380002&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11Seletuskirjaga saad tutvuda siin: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=061380001&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11Vaata ka EML avaldust õiguskantslerile ning õiguskantsleri vastust:http://www.maksumaksjad.ee/modules/articles/article.php?id=33