Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Algdokumentidel võib ka arve parandada

Algdokumentidel võib ka arve parandada

Rubriik: Äripäev

Ettevõtluskonsultant Olavi Kärsna kirjutab Äripäevas, et seadus lubab raamatupidamisdokumentides teha nii täiendusi kui ka parandusi.

Kohtuasjas nr 3-3-1-26-02 tehtud otsuses leidis Riigikohus, et kuigi raamatupidamise seaduses keelati algdokumentide igasugune parandamine, polnud selline keeld mõistlik. Parandada ei tohtinud küll arvnäitajaid, kuid näiteks ostja nime või aadressi hilisem lisamine müügitšekile ei ole keelatud. Alates 2003. aastast kehtib meil uus raamatupidamise seadus, mille koostamisel võeti Riigikohtu seisukohta ilmselt arvesse. Praeguse seaduse § 10 käsitleb kõiki raamatupidamisdokumente ja registreid parandamise seisukohast ühtmoodi. Raamatupidamise alg- ja koonddokumentidel olevat informatsiooni ning raamatupidamiskirjendeid ei ole lubatud kustutada ega teha neis õienditeta parandusi. Ebakorrektne raamatupidamiskirjend parandatakse paranduskirjenditega, mis peab sisaldama viidet parandatava raamatupidamiskirjendi järjekorranumbrile. Kui parandus ei põhine algdokumendil, tuleb koostada parandust selgitav raamatupidamisõiend (parandusdokument). Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3802/rubr_artiklid_380206.html