Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Algab nullbürokraatia projekti ettepanekute analüüs

Algab nullbürokraatia projekti ettepanekute analüüs

Rubriik: Rahandusministeerium

Nullbürokraatia projekti raames laekus rahandusministeeriumile 32 ettevõtlus- ja erialaorganisatsioonilt, asutuselt ning ettevõttelt avaliku- ja erasektori halduskoormuse ning aruandluse vähendamiseks kokku 229 ettepanekut.

„Ettepanekud on avalikud ja tutvumiseks kõigile rahandusministeeriumi kodulehel,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Ettepanekud puudutavad pea kõikide ministeeriumide töövaldkondi ja edastatakse neile lähiajal – nüüd algab nendega sisuline töö. Elluviimise kohta annavad ministeeriumid tagasisidet järgmise aasta veebruariks.“ “Heameel on tõdeda, et äritegevuse lihtsustamiseks esitati ka väga konkreetseid, sektoripõhiseid ettepanekuid – siin on ettevõtjate oma valdkonna tundmine ja võimalustega arvestamine kindlasti abiks parima lahenduse leidmisel aruandluskoormuse vähendamiseks,“ lisas rahandusminister Sven Sester. Ettepanekud keskenduvad kahele suunale: laiemalt kogu erasektori ja väga konkreetsete valdkondade aruandluse vähendamisele ning esitatud andmete kättesaadavuse suurendamisele avalikkusele. Rahandusministeerium kogus need kokku ja süstematiseeris. Laiemalt erasektori aruandluse kohta tehti näiteks järgmised ettepanekud: • luua ühtne keskkond, kus ettevõtja saab ühest kohast esitada kõik vajalikud andmed riigile;• eeltäita statistikaameti aruandevormid; • asutused võiks saadud andmeid omavahel vahetada ning andmeid jagada;• ühendada raamatupidamise kvartali- ja kuuaruanded, et vähendada nende dubleerimist ning ühtlustada aruandluse tähtaeg;• suurendada ettevõtete majandusandmete kättesaadavust äriregistris; • esitada kõik tšekid ja arved riigile digitaalselt;• kui ettevõte pole näiteks 6 kuu jooksul pärast tähtaja möödumist ehk 31. detsembriks eelmise majandusaasta aruannet esitanud, kustutatakse ta automaatselt äriregistrist jne. Valdkonnakesksed ettepanekud puudutavad näiteks puitehitiste ehitamise ettekirjutusi, pakendiauditeerimise kohustuse muutmist, keskkonnaaruandluse korra muutmist, jäätmekäsitluse ja heitmete aruandluse dubleerimise vähendamist ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuete ülevaatamist jne. Ettepanekuid esitasid näiteks Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, Tarmeko KV OÜ, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, Eesti Pangaliit, Paldiski Ettevõtjate Liit, Tööandjate Keskliit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Elektritööstuse Liit, Eesti Jäätmekäsitlejate Liit jt organisatsioonid, asutused ja ettevõtted. Ministeeriumitelt saadud ettepanekute analüüsi järel koguneb järgmise aasta veebruaris ministrite ja ettevõtjate esindajate komisjon, kes vaatab läbi ettepanekud, mida rakendada ei saa. Arutelu tulemusel teeb komisjon otsuse, kas ministeeriumi seisukoht on põhjendatud või tuleb vastutaval ministeeriumil siiski ettepanekuga arvestada. Majandus- ja taristuminister Kristen Michal, ettevõtlusminister Liisa Oviir, rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas algatasid selle aasta septembris halduskoormuse vähendamise ehk nullbürokraatia projekti, millel on kaks põhisuunda: riigile esitatava aruandlusvajaduse kriitiline ülevaatus ning ettevõtjate halduskoormuse vähendamine andmeedastuse kaudu.Rahandusministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/algab-nullburokraatia-projekti-ettepanekute-analuus/Tutvu ka EML ettepanekutega siit.