Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Alates 1. jaanuarist 2007 muutuvad tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) lisad 2 ja 3

Alates 1. jaanuarist 2007 muutuvad tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) lisad 2 ja 3

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet informeerib pressiteates, et seoses seadusemuudatustega ei tule alates 1. jaanuarist 2007 mitteresidendist väljamakse saaja andmetesse (füüsilise isiku puhul vorm TSD lisa 2 veerg 2 ja juriidilise isiku puhul TSD lisa 3 veerg 2) märkida tema koodi residendiriigis, vaid kõik väljamakse saajad tuleb märkida registrikoodiga Eestis. Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et deklaratsioonide esitajatel tasub juba varakult väljamakse saajalt küsida muude andmete hulgas ka tema isiku- või registrikoodi Eestis.

Registrikoodi all Eestis mõeldakse käesoleval juhul füüsiliste isikute puhul Eesti isikukoodi või Maksu- ja Tolliameti registrikoodi ning juriidiliste isikute puhul äriregistri koodi või Maksu- ja Tolliameti registrikoodi. Käesolevas tähenduses ei ole registrikoodiks käibemaksukohustuslasena registreerimise number. Deklaratsioonid, mis ei sisalda tulusaaja registrikoodi Eestis, loetakse puudustega esitatud deklaratsioonideks. Registrikood Eestis saadakse üldjuhul tulusaajalt endalt. Juhul kui mitteresidendil puudub registrikood Eestis, palume väljamakse tegija registrikoodi saamiseks pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, edastades isiku registreerimiseks vajalikud andmed (andmed on samad, mis näidatakse isiku kohta vormi TSD lisadel 2 või 3). Täpsema info koodi saamise kohta avaldab Maksu- ja Tolliamet oma veebilehel hiljemalt novembri keskel 2006. Muudetud TSD lisasid 2 ja 3 esitatakse esmakordselt maksustamisperioodi jaanuar 2007 kohta hiljemalt 10. veebruariks 2007. Alates 01.01.2007 muudetakse TSD lisasid 2 ja 3 seoses muudatustega rahandusministri 07.07.2006 määruses nr. 44 “Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruses nr. 107 “”Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja “Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine”. Pressiteade on avaldatud MTA veebilehel: http://www.emta.ee/?id=4429