Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Aktsiisitõus tuleb kompenseerida tulumaksu alandamisega

Aktsiisitõus tuleb kompenseerida tulumaksu alandamisega

Rubriik: EML

Viimastel päevadel valitsuses arutelu all olev kiire ja järsk aktsiisitõus on tekitanud maksumaksjates palju pahameelt. Kui aktsiisitõus kavandatud mahus ellu viiakse, siis korjatakse kaudsete maksude tõusuga 2008. aastal maksumaksjatelt mitu korda rohkem raha kui jääb maksumaksjale kätte tulumaksu alandamisest.

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) loodab, et tegemist ei ole sihiliku plaaniga koondada võimalikult suur maksutõus valitsemisperioodi algusesse, et koalitsioonierakonnad saaksid hiljem enne järgmisi Riigikogu valimisi maksukoormuse alanemisega populaarsust koguda. Selleks, et säilitada maksukoormuse ühtlaselt madal tase, teeb EML valitsusele ettepaneku kiirendada tulumaksualandust võrreldes valitsusprogrammis toodud graafikuga. Kuna aktsiisitõusust tingitud kütuse ja energia kallinemine mõjub kõige valusamalt väikese sissetulekuga inimestele, teeb EML ettepaneku tõsta füüsilise isiku tulumaksuvaba miinimumi juba 2008. aastal 3000 kroonini kuus. Maksukoormuse tõusu aitaks leevendada ka see, kui loobuda sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks oleva kuumäära tõstmisest. See muudatus soodustaks eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjaid ja tööandjaid, kes rakendavad osalise tööajaga töötajaid. Samuti teeb EML ettepaneku kaotada ära maamaks, sest maa hindamise ja maamaksu kogumise kulud on võrreldes maksust laekuva tuluga ülemäära suured. EML soovitab ka tõsiselt kaaluda, kas aktsiiside tõstmine ja uute aktsiiside kehtestamine Euroopa Liidu poolt nõutavast kõrgemates määrades on vajalik. EML toetab ideed kompenseerida elektriaktsiis keskkonnatasude alandamisega, et elektrienergia hind ei tõuseks. Kui valitsus peab vajalikuks tubaka ja alkoholi aktsiisi järsku tõusu, siis peaks ta samaaegselt ette valmistama ka konkreetse tegevuskava salakaubanduse vastu võitlemiseks, näidates ära ka meetmete maksumuse. EML on vastu sõiduauto erisoodustuse hinna määra tõstmisele 4000 kroonini kuus. Erisoodustuse maksubaas peab sõltuma auto hinnast ja selle kasutamise kuludest. Ühtne 4000-kroonine määr oleks paljude ettevõtjate suhtes ebaõiglane, sest paljude ametiautode haldamise kogukulud jäävad alla 4000 krooni kuus. Kavandatav muudatus sunniks odavamate autode omanikke pidama sõidupäevikut, mis tekitaks vaid liigset bürokraatiat. EML juhib ka tähelepanu vajadusele vaadata üle isikliku sõiduauto hüvitise maksmise reeglid ning tõsta hüvitise piirmäära. EML arvates on ka taunitav maksumaksjate jaoks nii oluliste eelnõude kiirkorras menetlemine. Riigikogu suvepuhkus ei ole piisav põhjus loobuda osalusdemokraatiast ja vältida sisulisi analüüse. Arvestades seda, et uus Riigikogu koosseis ei ole täiskoormusel veel tööle asunudki, ei tohiks olla liialt koormav, kui Riigikogu koguneks maksumuudatuste arutamiseks erakorralistele istungitele. EML on seisukohal, et kõik 2008. aastaks kavandatud maksumuudatused tuleb ette valmistada, läbi arutada ja Riigikogus menetleda ühtse paketina. Lisaks praeguseks juba ette valmistatud eelnõudele peaks see pakett sisaldama ka füüsiliste isikute investeeringutulude maksustamist puudutavaid muudatusi. Maksumaksjad ootavad ka lahendust Eesti juriidiliste isikute maksustamise tuleviku kohta. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme. Täiendav informatsioon:Lasse LehisJuhatuse esimeesEesti Maksumaksjate LiitAhtri 6a, Tallinn 10151Telefon 626 4190E-post: info@maksumaksjad.eeKodulehekülg: www.maksumaksjad.ee