Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Aktsiisiseaduste muutmise eelnõu anti menetlusse

Aktsiisiseaduste muutmise eelnõu anti menetlusse

Rubriik: EML
Koalitsioonierakondade Riigikogu fraktsioonid algatasid 27.05.2019. a Riigikogus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE).Eelnõuga muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt. Alkoholi odavnemise tulemusena võivad väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sh põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused. Seletuskirjas märgitakse, et "Eelnõu rakendamisel muutub Eesti ja Läti muu alkoholi aktsiisimäärade erinevus minimaalseks ning õlleaktsiisi erinevus väheneb oluliselt. AS PricewaterhouseCoopers Advisors poolt läbi viinud analüüsi „Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes“ andmetel mõjusid aktsiisitõusud kõige rohkem kange alkoholi tootjatele ja alkoholi importijatele. Vähenenud on tootmismahud ja imporditavad kogused. Aktsiisimäärade vähendamise tulemusena tekib alkoholitootjatel ja importijatel võimalus langetada hindu, et mõjutada tarbijat Läti asemel Eestist alkoholi ostma. Aktsiisilangetuse tulemusena alkoholi hinnaerinevus võrreldes Lätiga väheneb ning võrreldes Soomega kasvab." "Samas on risk, et Läti jätab ära 2020. aastaks planeeritud aktsiisitõusud. Ka ei ole välistatudaktsiisimäärade vähendamine Lätis. Soomes teadaolevalt alkoholiaktsiisi osas muutuseid järgnevatel aastatel ei planeerita. Aktsiisi muutmise tulemusena väheneb 0,5 liitrilt õllelt (5%vol) makstav aktsiisisumma 0,1 euro võrra ja ühe liitri viina puhul 2,51 euro võrra, vt alljärgnev tabel. Alkohol Aktsiisimäär Aktsiisisumma eurodes Õlu 0,5 L ja 5%vol 16,92 0,42 12,70 0,32 Viin 1L ja 40%vol 25,08 10,03 18,81 7,52 Arvestades vähendatud aktsiisimäärasid oleksid hinnaerinevused võrreldes Lätiga järgmised, vt alljärgnev tabel. Näidishinnad Hind € Läti piiripoes (madalad marginaalid) Soodushind Eestis 5%-lise marginaaliga (taarata) Hinnavahe € Eestiga Hinnavahe % Eestiga Õllekohver 24*0,33l 5%vol 12,36 14,34 -2,14 -15% Viin 0,5l, 40%vol 5,47 5,57 -0,10 -2% Tutvu eelnõu (30 SE) ja selle seletuskirjaga Riigikogu kodulehel, vt siit.