iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Aktsiiside tõus tuleb kompenseerida tulumaksu kiirema vähendamisega

Aktsiiside tõus tuleb kompenseerida tulumaksu kiirema vähendamisega

Rubriik: EML

Riigikogu kavatseb sellel nädalal heaks kiita aktsiisimuudatuste paketi, millega tõstetakse 2008. aastal märkimisväärselt alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi.

Kuigi järgneva nelja aasta kokkuvõttes maksukoormus väheneb, toimub 2008. aastal järsk kaudsete maksude tõus, mis ületab tulumaksu alandamisest tekkivat maksualandust. Selleks, et säilitada maksukoormuse ühtlaselt madal tase ning kompenseerida aktsiisitõusust tekkivaid lisakulusid väikesepalgalistele, teeb EML ettepaneku tõsta füüsilise isiku tulumaksuvaba miinimumi juba 2008.

aastal 3000 kroonini kuus. EML arvates on eelnõu valmistatud ette liigselt kiirustades ning sellele pole eelnenud põhjalikku mõjude analüüsi ega ka sisulist arutelu turuosalistega. Muuhulgas on ka Eesti Pank seadnud kahtluse alla maksumuudatuste mõju inflatsioonitaseme vähendamisele. EML märgib ka, et ainuüksi kiire aktsiisitõus ei taga eurole üleminekut.

EML arvates on vajalik eurole ülemineku eesmärgi saavutamiseks välja töötada meetmete tervikpakett. Valitsus ei ole seda siiamaani teinud. Samuti ei ole valitsus kasutanud sobivaid eelarvepoliitilisi meetmeid inflatsiooni ohjeldamiseks. Kavandatav eelarveülejääk on selle eesmärgi saavutamiseks ebapiisav.

EML arvates ei ole seaduseelnõu koostamisel arvestatud alkoholi ja tubaka salaturu kasvuga ning Euroopa Liidu sisese kaubaturismi elavnemisega. Samuti puudub kindlus, et maksuhaldur suudaks salakaubandust ohjata. EML kordab oma maksuplatvormis sisalduvat seisukohta, mille kohaselt maksuseaduste väljatöötamine peab toimuma osalusdemokraatia vormis. Maksuseaduste muutmisel tuleb läbi viia põhjalik analüüs muudatuste majandusliku mõju kohta, samuti tuleb analüüsida, milliseid probleeme võib muudatuse rakendamine praktikas kaasa tuua.

Maksusüsteemi stabiilsus on riigi usaldusväärsuse üks tagatisi. Stabiilne ja eelnevalt teadaolev reeglistik võimaldab maksukohustuslastel, kohalikel omavalitsustel ja riigil suurema täpsusega koostada pikemaajalisi arengukavasid ning neid tulemuslikumalt ellu viia. Seetõttu tuleb maksuseaduste kergekäelisest muutmisest hoiduda ja iga vajalik muudatus peaks olema otsustatud vähemalt üks aasta enne jõustumist. EML avaldab toetust Riigikogu rahanduskomisjoni otsusele näha ette piirangud laovarude soetamisele.

Kui seadusemuudatusega ei nähtaks ette piiranguid laovarude soetamisele, siis lükkuks reaalne hinnatõus 2008. aastast kaugemale tulevikku ning inflatsioonikriteeriumi täitmine 2010. või 2011. aastal võib ohtu sattuda.

Samuti moonutaks vajalike üleminekusätete puudumine ausat konkurentsi turul, andes eelise ettevõtjatele, kellel on suuremal hulgal vabu vahendeid madala aktsiisimääraga laovarude soetamiseks. Seoses tubakaaktsiisi tõstmisega juhib EML tähelepanu ka sellele, et tänu proportsionaalsele tubakaaktsiisi määrale võib aktsiisitõus soodustada odavamate sigarettide müügi osakaalu suurenemist, mis ei too kaasa planeeritud aktsiisimaksu laekumist ning ühtlasi Euroopa Liidus ettenähtud miinimumnõuete õigeaegset saavutamist. Seetõttu teeb EML ettepaneku suurendada fikseeritud aktsiisimäära osakaalu või kehtestada proportsionaalsele määrale hinnalävi, millest madalamat jaemüügihinda ei arvestata.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus