Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Ajatundlikud kaubad saavad kiirendatud korras tollist läbi

Ajatundlikud kaubad saavad kiirendatud korras tollist läbi

Rubriik: MTA

Alates tänasest hakkas kehtima Venemaale suunduvatele ajatundlikke kaupu sisaldavatele veostele uus piiriületuse kord, millega Maksu- ja Tolliamet võimaldab ajatundlikele kaupadele kiirendatud piiriületust Eesti idapiiril.

Uus kord rakendub seoses piirijärjekordadega Eesti-Vene piiril ning sooviga kiirendada teatud kaupade piiriületust, mille puhul on see kauba olemuse tõttu (lühike säilivusaeg vms) vajalik. „Tänases piiriolukorras, mil veoste järjekorras ootamine võib halvimal juhul ulatuda mitme päevani, on oluline lahendada probleemid, mille puhul on kahju ootamisest ettevõtlusele suurim,” selgitas Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Dmitri Jegorov. Korda rakendatakse alates 13. veebruarist 2008. Uue korraga täpsustati ajatundlike kaupade mõiste. Ajatundlike kaupade nimekirja kuuluvad näiteks kiiresti riknevad toiduained, elustaimed, värsked ajalehed, aga ka päästetehnika ja muu (nimekirjaga saate tutvuda www.emta.ee/doc.php?23707). Selliseid kaupu suundub Eestist Venemaale keskmiselt kahel korral päevas. Olulisimad on kiirestiriknevad kaubad, mille liikumine saatjalt saajani peab toimuma minimaalse täiendava ajakuluga. Ajatundliku kaubaga veostele ei ole ette nähtud eraldi ooterada. Kaubavedajad võivad omal vastutusel sõita Venemaale suundudes mööda üldisest piirijärjekorrast ning alates tollitsooni sisenemist võimaldatakse ajatundlikke kaupu sisaldavatele veostele kiirendatud korras tollivormistus. Jegorovi sõnul on praktikas sellist korda ka juba mõnevõrra kasutatud, näiteks kohaliku omavalitsuse korraldusega. Nüüd pani MTA paika ühtsed reeglid kõigile kolmele piiripunktile idapiiril. „Samas on oluline, et uut korda ei hakataks kuritarvitama,” sõnas Jegorov. Kui veose puhul tekib kahtlus, et ajatundlikuks peetavad kaubad on paigutatud muu kauba hulka ainult kiireks piiriületuseks, siis antud veosele kiirendatud piiriületust ei võimaldata ning veos suunatakse tagasi järjekorra lõppu. “Tolliametnikud koostöös piirivalveametnikega piiril peavad tagama järjekorra õiguspärasuse – järjekorrast põhjuseta ettetrügija suunatakse tagasi,” rõhutas Jegorov. Ajatundlike kaupade menetlemise korraga idapiiri tollipunktides saab tutvuda ameti kodulehel, aadressil www.emta.ee/?id=23702. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23708&tpl=1026