Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Aita muuta MTA dokumendid lihtsamaks!

Aita muuta MTA dokumendid lihtsamaks!

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliamet pöördus erineavte organisatsioonide poole ettepanekuga aidata kaasa MTA dokumentide paremaks muutmisele. Igal soovijal on võimalus tutvuda mõnede dokumentide vormidega ning edastada enda ettepanekud MTA-le. Järgneb MTA pöördumise tekst:

Oleme nii teie kui teiste organisatsioonide kaudu saanud ettevõtjatelt tagasisidet, et meie kirjalikud tekstid on keerulised.Kuna oleme seisukohal, et riik peab suhtlema oma kodanikega lihtsas ja mõistetavas keeles, siis oleme algust teinud oma tüüpdokumentide, eelkõige korralduste ja otsuste tüüptekstide korrastamisega. Selle aasta algusest oleme üle 30 uues kuues dokumendi liigi juba ka kasutusse võtnud alates kevadest. Oleks hea kuulda tagasisidet, kas ettevõtjad on muutusi mingil kujul ka märganud ning kui jah, siis kas ja millist tagasisidet olete saanud?Dokumentide koostamisel pöörame tähelepanu eelkõige sellele, et adressaadid saaksid sõnumist kiiresti ja vaevata aru ning oskaksid selle põhjal lisainfot vajamata tegutseda.Varasemaga võrreldes oleme oluliselt lihtsustanud tekstide sõnakasutust ning muutnud dokumetide ülesehituse loogilisemaks ja visuaalselt paremini jälgitavaks. Enam ei ole lauses esikohal pargrahv, vaid sõnum maksumaksjale, ja kuigi seadus seab meile haldusaktide koostamisel raamid, oleme neis raamides püüdnud anda oma parima. Püüame leida tasakaalu selle vahel, et otsused või korraldused, mis üldjuhul ei ole saajale meeldiva sisuga, oleks kergesti loetavad, arusaadavad ja viisakad, kuid ei kaotaks haldusakti vormi.Saadan teile tutvumiseks korralduse, otsuse ning teate näidised, mida juba kasutame (pisteliselt mõned näited), ja mille kohta palume teie arvamusi ja mõtteid. Võrdluseks on lisatud ka korralduse ja otsuse varasemad versioonid.Oleme teile tänulikud kaasamõtlemise ja tagasiside eest, mille abil loodame oma dokumente veelgi enam lihtsustada. Järgnevalt leiate näidised vanadest ja uutest vormidest, viimase vormi osas vana näidis puudub:1. Maksuvõla tasumise ajatamise rahuldamata jätmise otsus, vana2. Maksuvõla tasumise ajatamise rahuldamata jätmise otsus, uus3. Korraldus dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks, vana4. Korraldus dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks, uus5. Teade revisjoni lõpetamise kohta, uus