Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

AEO – Ettevõtja uus staatus

AEO – Ettevõtja uus staatus

Rubriik: MTA

2008. aastal on igal Euroopa Liidu tolliterritooriumil asutatud ettevõttel võimalik taotleda volitatud ettevõtja (authorised economic operator – ingl k) staatust, kirjutab MTA oma pressiteates.

Volitatud ettevõtjat (edaspidi AEO) võib määratleda ettevõtjana, kes on Euroopa Liidus oma tolliga seotud toimingutes usaldusväärne ja kes saab seega kogu ühenduses kasutada temale tolli poolt võimaldatud soodustusi. AEO sertifikaate on kolme liiki ning vastava liigi AEO sertifikaadi olemasolu võimaldab taotlejal kergemat juurdepääsu tollialastele lihtsustustele või annab sertifikaadi omanikule hõlbustusi seoses turvalisuse ja julgeoleku kontrolliga. Lisaks on soodustusi, mida saavad kasutada kõigi kategooriate volitatud ettevõtjad, näiteks vähem füüsilisi- ja dokumendikontrolle (v.a juhul, kui EL õigusaktidega on ette nähtud kindel hulk). Ettevõtjad saavad taotleda ka ühissertifikaati (tollialased lihtsustused koos turvalisuse ja julgeolekuga), mis hõlmab kõiki eelnimetatud soodustusi. Volitatud ettevõtja sertifikaat antakse taotlejale, mitte tema klientidele, nii saab volitatud ettevõtja kasutada soodustusi üksnes enda nimel. See üldpõhimõte kehtib igat liiki ettevõtjate jaoks rahvusvahelises tarneahelas. Taotlusi AEO staatuse omandamiseks saab esitada kirjalikult MTA tolliosakonnale või ka digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel aeo-info@emta.ee MTA interneti leheküljel http://www.emta.ee/?id=21585 esitatud vormil alates 3. jaanuarist. Samal leheküljel on lugemiseks ka AEO staatusega seonduv lisainfo. Loe täpsemalt: http://www.emta.ee/?id=22848&tpl=1026