Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Aastasest maksutulust laekus kaheksa kuuga riigieelarvesse 63,7 protsenti

Aastasest maksutulust laekus kaheksa kuuga riigieelarvesse 63,7 protsenti

Rubriik: Rahandusministeerium

Maksu- ja Tolliameti andmetel laekus maksutulusid 2008. aasta augustis riigieelarvesse 6,1 miljardi krooni ulatuses. Aasta kaheksa esimese kuu kogulaekumine moodustab 46,8 miljardit krooni ehk 63,7 protsenti eelarve ja lisaeelarvega planeeritud maksutuludest. Möödunud aasta augusti lõpuks oli riigieelarvesse laekunud 43,4 miljardit krooni, mis oli 63,9 protsenti eelarve ja lisaeelarvega planeeritud maksulaekumistest.

Sotsiaalmaksu laekus augusti lõpu seisuga 21,1 miljardit krooni, mis moodustab 66,9 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Augustis moodustas laekumine 2,7 miljardit krooni ning see kasvas võrreldes eelmise aastaga 12,1 protsenti. Maksulaekumise kasv võrreldes eelmise aastaga on sarnaselt palgakasvule kiiresti aeglustumas, kuid käesoleva aasta esimese kaheksa kuu laekumise kasv kokku jääb siiski 18 protsendi tasemele. Füüsilise isiku tulumaksu laekus esimese kaheksa kuuga kokku 2 miljardit krooni, millest augustis laekus 493,6 miljonit krooni. Esimese poolaasta maksulaekumised on olnud tugevalt mõjutatud suurenenud tulumaksutagastustest. Järgnevatel kuudel on oodata maksulaekumise kasvu tulenevalt juurdemääratud tulumaksu tasumise tähtaja lähenemisest. Kohalikele omavalitsustele eraldati füüsilise isiku tulumaksust augustis 990 miljonit krooni, mis on võrreldes eelmise aasta sama kuuga 15,9 protsenti rohkem. Võrreldes möödunud aasta augusti lõpu seisuga on selle aasta kaheksa kuu eraldis kokku kasvanud 19,7 protsendi võrra. Juriidilise isiku tulumaksu augusti laekumine moodustas 241,8 mln krooni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17,7 protsenti vähem. Vähenenud laekumise on eelkõige põhjustanud tavapärasest väiksemad dividendide väljamaksed juulikuus. Riigieelarves ja lisaeelarves kavandatud juriidilise isiku tulumaksust on augusti lõpuks laekunud 76,5 protsenti. Käibemaksu on augusti lõpu seisuga laekunud 14 miljardit krooni, mis moodustab 61,5 protsenti eelarve ja lisaeelarvega kavandatust. Augustis laekus käibemaksu 2 miljardit krooni ning laekumine suurenes 2,1 protsenti võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kasv tuleneb peamiselt käibemaksutagastuste tavapärasest madalamast tasemest, samas laekub jätkuvalt oodatust tunduvalt vähem käibemaksu impordilt. Alkoholiaktsiisi on augustikuu lõpu seisuga laekunud 1,7 miljardit krooni, mis moodustab 64,2 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Alkoholiaktsiisi laekus augustis 123,7 miljonit krooni. Madalat laekumist põhjendab enne 1. juuli aktsiisitõusu toimunud varude soetamine. Laekumine vastab üldjoontes ootustele ning normaaltaseme saavutamist kuises laekumises on oodata endiselt alates oktoobrist. Tubakaaktsiisi on kaheksa kuuga laekunud 921 miljonit krooni, mis moodustab 70,3 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Augustis laekus sellest 58,3 miljonit krooni ning laekumine vastab üldjoontes ootustele. Kuna vana aktsiisimääraga tubakatooteid saab müüa kuni 30. septembrini, on alates oktoobrist oodata laekumiste märgatavat kasvu. Kütuseaktsiisi on kaheksa kuu kokkuvõttes laekunud 3 miljardit krooni, mis moodustab 56 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Augustis laekus sellest 447,5 miljonit krooni. Viimaste kuude kütuseaktsiisi laekumist kirjeldab eelkõige tarbimise tavapärasest madalam tase, mis tuleneb eelkõige kütusehindade tuntavast tõusust võrreldes aasta algusega. Loe Rahandusministeeriumi pressiteadet: http://www.fin.ee/?id=80706