Aasta 2012 – tähtsamad seadusemuudatused, mis mõjutavad ettevõtjat

Aasta 2012 – tähtsamad seadusemuudatused, mis mõjutavad ettevõtjat

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Advokaadibüroo SORAINEN toob teieni Raamatupidaja.ee portaalis olulisemad muudatused, millega ettevõtjad peaksid 2012. aastal arvestama.

Erisoodustuseks ei loeta enam tööga otseselt seotud tasemekoolituse kulude katmist.Tasemekoolitus võimaldab mittestatsionaarses õppes või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Lõpetatakse erimärgistatud kütuse kasutamine paikses mootoris, kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel.See puudutab eelkõige ehituse, kaevandamise ja metsandusega tegelevaid ettevõtjaid, aga ka selliseid ettevõtjaid, kellel on masinaid, mis töötavad paikse mootoriga ehk mida ei kasutata sõiduki edasiliikumiseks – igasugused tööstusega seotud masinad. Sigarettidele (mitte kõigile tubakatoodetele) hakkab kehtima uus aktsiisimäär ning tubakatoodetel peab olema uue kujundusega maksumärk. Kuni 2011. aasta lõpuni kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud sigarette, mis on tarbimisse lubatud enne 1. jaanuari 2012, võib müüa veel kolme kuu jooksul. Maksu- ja Tolliamet saab õiguse kaasata isikuid salajasele koostööle ja kasutada variisikuid, samuti kasutada konspiratsioonivõtteid sealhulgas muudetud identiteeti. Mainimist vajab veel ka aasta algusest jõustuv muudatus, millega tühistatakse kohalike maksude hulgast müügimaks. Seega on kohalikud maksud vaid reklaami-, teede ja tänavate sulgemise, mootorsõiduki-, loomapidamis-, ja lõbustusmaks ning parkimistasu.Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee/blog/2011/12/13/aasta_2012_tahtsamad_seadusemuudatused_mis_mojutavad_ettevotjat