Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

2023. aastal on maksupööripäev 2. mail

2023. aastal on maksupööripäev 2. mail

Rubriik: EML

2023. aastal on maksupööripäev 2. mail

Eesti Maksumaksjate Liidul on tavaks tähistada iga-aastaselt maksupööripäeva. Sel aastal saabub maksupööripäev 2. mail (122. päev). 2022. a oli prognoositava maksukoormuse järgi maksupööripäev 3. mail (123. päev), 2021. a 8. mail (128. päev). 

Kui 2022. a maksukoormus oli prognoosi kohaselt 33,7% sisemajanduse koguproduktist, siis 2023. a maksukoormuseks prognoositakse 33,3%. 2022. a oli tegelikuks maksukoormuseks kujunes 32,7% ning maksupööripäev olnuks selle järgi hoopis 120. päev (30. aprill), seega prognoositakse 2023. a maksukoormuse kasvu 0,6% võrra.

Kuidas arvutatakse?

„Maksupööripäev arvutatakse jooksva aasta maksukoormuse (maksutulude ja sisemajanduse koguprodukti suhe) prognoosi alusel. Maksukoormuse määra alusel jagatakse kalendriaasta kaheks osaks. Aasta alguses on päevad, mille jooksul maksumaksjad töötavad sümboolselt riigi heaks, ja maksupööripäevast algab see osa aastast, mille jooksul teenitud tulu jääb maksumaksjale. Mida varem maksupööripäev saabus, seda väiksem oli vastaval aastal maksukoormus.“

Kuna kogu arvutuskäik toimub prognooside alusel, siis tegeliku maksukoormuse selgumine aasta lõpus maksupööripäeva kuupäeva ei muuda. Küll aga võib see lihtsalt anda meile täpsustatud andmete põhjal võimaluse tagasivaatavalt fakti konstateerida. 

Näiteks 2018. a oli prognooside alusel maksupööripäev 6. mail, kuid tegelik maksukoormus (mida saab hinnata vaid siis, kui aasta on läbi) osutus väiksemaks ning kui 2018. a riigieelarve seletuskirjas prognoositi maksukoormuseks 34,4% sisemajanduse koguproduktist, siis 2019. a riigieelarve seletuskirjast selgub, et tegelik maksukoormus oli hoopis 33,4% SKP-st, mis tähendanuks maksupööripäeva saabumist hoopis 2. mail.

2019. a prognoosi kohaselt oli maksupööripäevaks 3. mai, prognoositavaks maksukoormuseks oli 33,6% ning tegelikuks maksukoormuseks kujunes 33,1% sisemajanduse koguproduktist.

2020. aastal oli maksupööripäev prognoosi kohaselt  1. mai ehk maksukoormus oli 33,2%, kuid tegelikuks maksukoormuseks kujunes 33,5%. 

2021. aastal, nagu juba öeldud, oli maksupööripäev prognoosi kohaselt 8. mail ehk maksukoormus oli 35%, kuid tegelikuks maksukoormuseks kujunes 34,7% sisemajanduse koguproduktist.

Tutvu varasemate aastate maksupööripäeva kuupäevadega.


1. Riigikogu XIV koosseisu seaduseelnõu 464SE seletuskiri. Kättesaadav Riigikogu koduleheküljel: www.riigikogu.ee

2. Riigikogu XIV koosseisu seaduseelnõu 708 SE seletuskiri. Kättesaadav Riigikogu koduleheküljel: www.riigikogu.ee

3. Lasse Lehis. Igaühele oma maksupööripäev? – MaksuMaksja, 2014, 5, lk 4-5.