Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

2022. aastal oli maksupööripäev 3. mail

2022. aastal oli maksupööripäev 3. mail

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liidul on tavaks tähistada iga-aastaselt maksupööripäeva. Sel aastal saabus maksupööripäev 3. mail (123. päev). Eelmisel aastal oli maksupööripäev korrigeeritud prognoosi kohaselt 8. mail (128. päev) ning maksukoormus 35% sisemajanduse koguproduktist. 2022. a maksukoormus on aga 33,7% sisemajanduse koguproduktist. 2022. aasta riigieelarve seletuskirja[1] kohaselt on see 1% madalam kui aasta varem ehk siis 2021. a tegelik maksukoormus oli 34,7%, mis nihutab 2021. a tegeliku maksupööripäeva hoopis 126,655 ehk 127. päevale, mis oli 7. mai.

Kuidas arvutatakse?

„Maksupööripäev arvutatakse jooksva aasta maksukoormuse (maksutulude ja sisemajanduse koguprodukti suhe) prognoosi alusel. Maksukoormuse määra alusel jagatakse kalendriaasta kaheks osaks. Aasta alguses on päevad, mille jooksul maksumaksjad töötavad sümboolselt riigi heaks, ja maksupööripäevast algab see osa aastast, mille jooksul teenitud tulu jääb maksumaksjale. Mida varem maksupööripäev saabus, seda väiksem oli vastaval aastal maksukoormus.“[2]

Kuna kogu arvutuskäik toimub prognooside alusel, siis tegeliku maksukoormuse selgumine aasta lõpus maksupööripäeva kuupäeva ei muuda. Küll aga võib see lihtsalt anda meile täpsustatud andmete põhjal võimaluse tagasivaatavalt fakti konstateerida.

Näiteks 2018. a oli prognooside alusel maksupööripäev 6. mail, kuid tegelik maksukoormus (mida saab hinnata vaid siis, kui aasta on läbi) osutus väiksemaks ning kui 2018. a riigieelarve seletuskirjas prognoositi maksukoormuseks 34,4% sisemajanduse koguproduktist, siis 2019. a riigieelarve seletuskirjast selgub, et tegelik maksukoormus oli hoopis 33,4% SKP-st, mis tähendanuks maksupööripäeva saabumist hoopis 2. mail.

2019. a prognoosi kohaselt oli maksupööripäevaks 3. mai, prognoositavaks maksukoormuseks oli 33,6% ning tegelikuks maksukoormuseks kujunes 33,1% sisemajanduse koguproduktist.

2020. aastal oli maksupööripäev prognoosi kohaselt  1. mai ehk maksukoormus oli 33,2%, kuid tegelikuks maksukoormuseks kujunes 33,5%.

2021. aastal, nagu juba öeldud, oli maksupööripäev prognoosi kohaselt 8. mail ehk maksukoormus oli 35%, kuid tegelikuks maksukoormuseks kujunes 34,7% sisemajanduse koguproduktist.


[1] Riigikogu XIV koosseisu seaduseelnõu 464SE eelnõu seletuskiri. Kättesaadav Riigikogu koduleheküljel: www.riigikogu.ee.

[2] Lasse Lehis. Igaühele oma maksupööripäev? – MaksuMaksja, 2014, 5, lk 4-5.