Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

2020. a olulisemad maksualased näitajad

2020. a olulisemad maksualased näitajad

Rubriik: EML

Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2018., 2019. ja 2020. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.

Tulumaks 2018 2019 2020 Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% 20% 20% Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10% 10% Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 20/80 20/80 (regulaarse dividendi puhul 14/86) 20/80 (regulaarse dividendi puhul 14/86) Füüsilise isiku tulumaksukohustus regulaarselt dividendilt – 7% 7% Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 0 € kuni 500 € Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) 0 € kuni 500 € Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) 0 € kuni 500 € Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) 1848 € 1848 € 1848 € Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest (aastas) 0 € 0 € 3048 € Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (aastas) 2160 € 2160 € 2160 € Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) 2500 € 2500 € 2500 € Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 1200 € sh 300 € eluasemelaenu intressidele 50% tulust 1200 € sh 300 € eluasemelaenu intressidele 50% tulust 1200 € sh 300 € eluasemelaenu intressidele 50% tulust III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 6000 € 15% tulust 6000 € 15% tulust 6000 € 15% tulust FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule 2877 € 2877 € 2877 € Sotsiaalkindlustusmaksed Kuupalga alammäär täistööaja korral 500 € 540 € 584 € Sotsiaalmaksu kuumäär 470 € 500 € 540 € Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 155,10 € 165 € 178,20 € Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) 465,30 € 495 € 534,60 € Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) 1861,20 € 1980 € 2138,40 € Töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% 1,6% 1,6% Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% 0,8% 0,8% Kohustusliku kogumispensioni makse 2,0% 2,0% 2,0% Hüvitised ja erisoodustused Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) 50 € 50 € 50 € FIE välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) 50 € (kuludokumendi alusel) 50 € (kuludokumendi alusel) 50 € (kuludokumendi alusel) Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km, 335 € kuus 0,30 €/km, 335 € kuus 0,30 €/km, 335 € kuus Ametiauto erisoodustuse hind kuus 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) 0% 0% 0% Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär füüsilisest isikust ettevõtjatele 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas