Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

2012. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursi tulemused

2012. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursi tulemused

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist.

2012. aasta konkursile laekus kokku 35 tööd, nende hulgas oli 12 magistritööd, 21 bakalaureuse- või lõputööd ning 2 muud tööd. Võistlustöid hindas EML juhatuse ja nõukoja liikmetest ning toetajate esindajatest koosnev komisjon.

Komisjon otsustas anda rahalised auhinnad järgmistele töödele: Õiguserialade magistritööd

 • I koht (500 eurot): Cost Contribution Arrangements from VAT Perspective in the European Union, autor Urzula Välb (Maastrichti Ülikool)
 • II koht (300 eurot): Vastutusotsus. Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla eest, autor Karolin Lorents (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
 • III koht (200 eurot): Siirdehinna eelkokkulepe (APA) kui lahendus siirdehinna tollimäära probleemile, autor Annika Träss Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

Majanduserialade magistritööd

 • I koht (500 eurot): Dividendideta aktsiate kauplemisaktiivsuse analüüs Eesti andmetel, autor Madis Pihlasalu (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)
 • II koht (300 eurot): Empiiriline uurimus regionaalseid tuluerinevusi selgitavatest teguritest, autor Kadri Kustola (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)
 • III koht (200 eurot): Füüsilise isiku tulumaks kui automaatne stabilisaator Eestis, autor Kärt Kuuseväli (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)

Õiguserialade bakalaureuse- ja lõputööd

 • I koht (250 eurot): Püsiv tegevuskoht tulumaksuseaduse ja käibemaksuseaduse tähenduses, autor Marja-Liisa Petris (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)
 • II koht (150 eurot): Maksudest kõrvalehoidmise olulisemad põhjused ja probleemid, autor Jaana Lehiste (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)
 • III koht (100 eurot): Vääramatu jõud ja ettenägematu olukord tolliõiguses, autor Rain Laineste (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)

Majanduserialade bakalaureuse- ja lõputööd

 • I koht (250 eurot): Efektiivne tulumaksumäär kontsernisisesel tulude suunamisel Eestist Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja Euroopa Liidu liikmesriikidest Eestisse, autor Sven Böttcher (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)
 • II koht (150 eurot): Käibemaksupettused kütusesektoris ja nende vastased meetmed, autor Olga Tšernikova (Tallinna Majanduskooli majandusarvestuse ja maksunduse osakond)
 • III koht (100 eurot): Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamise mõju Euroopa Liidus ja Eestis, autor Liisi Kruusimaa (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)

300 euro suurune eriauhind anti magistritööle „Siirdehindade määramine ning rakendamise probleemid Eestis“, autor Martin Lehtis (Tartu Ülikooli majandusteaduskond) Ülejäänud osavõtjad saavad ergutusauhinnana ajakirja MaksuMaksja aastatellimuse ning Lasse Lehise kommentaaridega Eesti maksuseaduste kogumiku. Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 18. oktoobril.

Võitjad saavad lisaks tasuta pääsme PwC maksukonverentsile 31. oktoobril. Kõik tööd tehakse huvilistele kättesaadavaks EML raamatukogus. Parimate tööde kokkuvõtted avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja.

Eelmiste aastate konkursside tulemusi vt EML kodulehelt SA Maksumaksjate Liidu Fond korraldatud konkurssi toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers ja Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja "MaksuMaksja" ja maksualaseid raamatuid.

Liit ühendab üle 2000 liikme. PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (http://www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele. Raidla Lejins & Norcous (http://www.rln.ee) on Eesti üks suuremaid täisteenust pakkuvaid advokaadibüroosid, kelle põhivaldkonnaks on ka nõustamine maksuõiguse valdkonnas.

Büroo kuulub koos Läti, Leedu, Soome ja Rootsi partnerbüroodega Põhja- ja Baltimaade suurimasse RR Alliance ühendusse, mille rahvusvaheline, enam kui 250-l advokaadil tuginev meeskond on läbi aastate olnud regiooni kaalukamate tehingute ja vaidluste põhinõustaja. Büroo maksuosakond on läbi aastate pälvinud ka juhtivate õigusteenuste uuringufirmade kõrgeima, I kategooria tunnustuse. Lisateave: Lisateave: SA Maksumaksjate Liidu Fond juhataja Erki Uustalu, e-post: erki@maksumaksjad.ee EML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007