Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

2011. aasta maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused

2011. aasta maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist. 2011. aasta konkursile laekus kokku 14 tööd, nende hulgas oli 6 magistritööd, 6 bakalaureuse- või lõputööd ning 2 muud tööd.

Võistlustöid hindas EML juhatuse ja nõukoja liikmetest ning toetajate esindajatest koosnev komisjon. Komisjon otsustas anda rahalised auhinnad järgmistele töödele: Eesti ülikoolides kaitstud magistritööd

  • I koht (600 eurot): „Finantsteenuste käibemaksuga maksustamisega seotud mõistete piiritlemise probleeme“, autor Margus Reiland (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
  • II koht (400 eurot): „Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine ja mahaarvatud käibemaksu korrigeerimine maksuvaba käibe korral“, autor Merle Maks (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

Välisülikoolides kaitstud magistritööd

  • I koht (600 eurot): „What is the meaning of copyright royalty in the OECD model tax convention“, autor Tõnis Vahesaar (Maastrichti ülikool)
  • II koht (400 eurot): „Mandatory early disclosure rules for aggressive tax planning in the light of privilege against self-incrimination in the EU law“, autor Iren Koplimets (Lundi ülikool)

Õiguserialade bakalaureuse- ja lõputööd

  • I koht (300 eurot): „Töölähetuse ja tööjõurendi eristamine rahvusvahelisel tasandil“, autor Mari Rämmi (Tallinna Majanduskool)
  • II koht (200 eurot): „Piiriüleste töötajate maksustamine“, autor Sirli Maasik (Sisekaitseakadeemia)

Majanduserialade bakalaureuse- ja lõputööd

  • I koht (300 eurot): „Finantskriis ja finantstehingute maksustamine“, autor Marianne Salumaa (Tallinna Majanduskool)
  • II koht (200 eurot): „Inimkapitali investeerimine läbi tasemekoolituse ja tervishoiukulude Eesti ettevõtete näitel“, autor Ljudmila Minajeva (Tallinna Tehnikaülikool)

Ülejäänud osavõtjad saavad ergutusauhinnana ajakirja MaksuMaksja aastatellimuse ning Lasse Lehise kommentaaridega Eesti maksuseaduste kogumiku. Auhinnad antakse üle EML maksukonverentsil 7. oktoobril. Kõik võistlustööd tehakse huvilistele kättesaadavaks maksumaksjate liidu raamatukogus, paremate tööde kokkuvõtted avaldatakse ka ajakirjas MaksuMaksja. Eelmiste aastate konkursside tulemusi vt EML kodulehelt Maksumaksjate Liidu Fondi korraldatud konkurssi toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers ja Advokaadibüroo Casus. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja MaksuMaksja ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele. Advokaadibüroo Casus on maksu- ja äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo (www.casus.ee). Advokaadibüroos töötavad erinevate maksustamise valdkondade spetsialistid, samuti maksuvaidlustele spetsialiseerunud juristid. Lisateave: SA Maksumaksjate Liidu Fond juhataja Erki Uustalu telefon 626 4190 erki@maksumaksjad.ee