Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

2009. aastast ähvardav majanduslik topeltmaksustamine

2009. aastast ähvardav majanduslik topeltmaksustamine

Rubriik: EML

Rahandusministeeriumis koostatud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu 181 SE üheks eesmärgiks on viia Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga 90/435/EMÜ. Tulumaksumuudatused peaksid seaduses jõustuma hiljemalt 2009. aasta 1. jaanuarist.

Eelnõu analüüsinud Deloitte Advisory memost selgub, et eelnõus on muudatusi, mida ema- ja tütaräriühingute direktiivi nõuete täitmiseks vaja ei olegi. Äriühingute likvideerimise ja osaluste ostu-müügi korral võivad tekkida olukorrad, kus nende tehingutega kaasnevate väljamaksete maksustamisel peaksid nii kohalikud kui ka välisinvestorid tasuma samalt summalt kaks korda tulumaksu. Eesti äriühingutele tooks muudatus kaasa turuväärtuse vähenemise, kuna siis oleks maksukohustus omistatav aktsionäride või osanike asemel äriühingule endale. Topeltmaksustamine halvendab Eesti konkurentsivõimet nii välis- kui ka kohalike investorite jaoks ja tooks kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse vähenemise, kuna siia tehtavate investeeringute tegelik maksukoormus suureneb. Deloitte Advisory memo saad lugeda siit: http://www.maksumaksjad.ee/PDFdocs/Memo_02_2008.pdf Vaata samal teemal veel uudiseid: Äripäev (4.03) „Maksumuudatus sulatab ettevõtete väärtust“ http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=3880/uud_uudidx_388006 Äripäev (4.03) „Kodus põlle all küpsenud seadus“ http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=3880/arv_juhtkiri Äripäev (4.03) „Eelnõu teeb kahjumist tulu“ http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=3880/arv_kolumn_uus_388001 Äripäev (4.03) „Topime maksuaugud kinni“ http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=3880/arv_kolumn_388001 Tutvu eelnõuga: http://www.maksumaksjad.ee/modules/AMS/article.php?storyid=288